Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Startuje konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Opublikowano: 2019-08-04 15:28:05, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Startuje konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

 

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają w dziedzinie ekonomii społecznej.

Jego celem jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie.

Konkurs prowadzony jest w kategoriach:

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”. Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 13 września na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

 

Do pobrania: