Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Błażowa też ma swoje becikowe!

Opublikowano: 2019-06-30 21:16:04, przez: admin, w kategorii: Samorządy

BŁAŻOWA. To nowy element polityki prorodzinnej władz gminy.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Gminne becikowe wynosi (jednorazowe) przysługuje na wszystkie dzieci urodzone od 16 listopada 2018 r.

Rodzice, bądź opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą składać wnioski w tutejszym urzędzie:

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- w przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną w okresie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek składa się do dnia 31 lipca 2019 r.;

-  w przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną od dnia 1 maja 2019 r. wniosek składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia, objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.

Wnioski złożone po wskazanych powyżej terminach pozostaną bez rozpatrzenia. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka i kserokopię dowodu tożsamości rodzica, bądź opiekuna prawnego dziecka.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wyprawka finansowana przez Błażową przysługuje każdemu dziecku, bez względu na osiągane przez jego rodziców dochody. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest zamieszkiwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną na terenie gminy Błażowa i nadal  zamieszkuje tam wraz z dzieckiem w dniu składania wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uchodzenia dziecka.

 

 

Więcej o: błażowa, dzieci