Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Specjalista ds. zamówień i zakupów

Opublikowano: 2019-05-17 11:12:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupów zgodnie z zasadami dokonywania zakupów w projektach UE, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
(w szczególności ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ, OPZ).

2. Opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami.

3. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami.

4. Nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych.

5. Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne.

6. Czuwanie nad obiegiem dokumentów wg procedur przyjętych dla realizacji zamówień.

7. Całkowita samodzielność.

8. Przygotowywanie i raportowanie informacji o stopniu osiągania wskaźników realizacji operacji oraz wysokości środków wydatkowanych na operacje.

9. Ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie kontroli udzielanych zamówień.

10. Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów.

11. Wsparcie działu księgowości w realizacji bieżących zadań związanych z prawem unijnymi.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, europeistyka;

• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP;

• premiowane będzie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;

• znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiązanych aktów wykonawczych; wiedzy i doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej (ofert, umów, SIWZ);

• znajomość procedur przetargowych (według prawa polskiego lub unijnego);

• znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych;

• zdolność analitycznego myślenia;

• samodzielność;

• terminowość i rzetelność;

• umiejętność organizacji i planowania czasu i pracy;

• bardzo dobra znajomość Ms Office;

• mile widziane doświadczenie w realizacji przetargów na roboty budowlane;

• prawo jazdy kat. B, mobilność.

 

Oferujemy:

• Umowę o pracę

• Przyjazne środowisko pracy

• Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)

• Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: praca@pcinn.org do dnia 28.05.2019 roku. Prosimy również o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach niniejszej klauzuli RODO:

 

„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.

 

Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-041 Rzeszów."

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij