Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

Opublikowano: 2019-05-14 12:16:07, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz.8:30 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy M. Rzeszów.

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 - 2020.

 6. Uchwała w sprawie  uchylenia uchwały Nr LXXXI/1451/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 209/21/2010, Nr 210/22/2010 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 7.  

  Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie utworzenia stałego systemu wypożyczania rowerów czwartej generacji oraz skuterów i hulajnóg elektrycznych.

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie (druk: XII/1/2019).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Rzeszowie (druk: XII/2/2019).

 11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Staroniwskiej, Miłocińskiej, Goździkowej, Staszica, Mieczykowej  w Rzeszowie (druk: XII/3/2019).

 12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XII/4/2019).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ”Teraz Przedszkolaki!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 16. Uchwała w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (druk: XII/6/2019).

 17. Uchwała w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (druk: XII/7/2019).

 18. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 19. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XII/5/2019).

 20. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XII/8/2019).

 21. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Kr. St.Augusta.

 22.  Oświadczenia i informacje.

 23. Interpelacje i zapytania.

 24. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij