Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w ZUS

Opublikowano: 2019-04-22 12:57:17, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PODKARPACKIE.

 

Stanowisko ds. orzecznictwa

ZUS Oddział w Rzeszowie, Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie w Tarnobrzegu

Stanowisko ds. orzecznictwa

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, finanse, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, ubezpieczenia społeczne, politologia, polityka społeczna)

- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy

- znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy

- znajomość zasad korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,

- znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- umiejętność współpracy z innymi

- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

- komunikatywność

- rzetelność

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie stosowania jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasad finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasad i terminów ich opłacania..

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwo szkoły średniej, dyplom) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 

Termin, do którego należy składać dokumenty

8 maja 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Kontakt telefoniczny: 17- 8675032

lub

w Sekretariacie Inspektoratu ZUS w Tarnobrzegu

Ul. Sienkiewicza 145 D

39-400 Tarnobrzeg

 

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

- proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną i rozmowę kwalifikacyjną

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

Miejsce wykonywania pracy:

Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicz 145 D

39-400 Tarnobrzeg

 

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 3-piętrowy raz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu parteru - podjazd ,

- przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ,

- przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana klauzula

 

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij