W Rzeszowie zostaje oddział Polskiej Agencji Kosmicznej

Opublikowano: 2018-11-28 08:07:46, przez: admin, w kategorii: Biznes

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (27 listopada 2018 r.) założenia nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). PAK, jako agencja wykonawcza, ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W lutym 2017 roku weszła w życie Polska Strategia Kosmiczna, która jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (planu Morawieckiego). Aby umożliwić efektywne i skuteczne wdrożenie Polskiej Strategii Kosmicznej, konieczne jest wsparcie operacyjne i techniczne ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

- Stabilna współpraca między nauką a przemysłem, rozwój innowacyjnych technologii i wspieranie współpracy zagranicznej w celu rozwoju sektora kosmicznego i jego wpływu na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, to główne przyczyny powstania Polskiej Strategii Kosmicznej. Zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, mają sprawić, że proces ten będzie możliwie najszybszy, a działania maksymalnie precyzyjne – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

 

Najważniejsze zadania PAK to:

- zapewnianie wsparcia eksperckiego i wiedzy technologicznej innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną;

- opracowanie i wdrażanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być jednym z kluczowych instrumentów realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej;

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą;

- wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu;

- wykonywanie zadań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej.

 

Co istotne, Agencja będzie udzielać niefinansowego wsparcia. Będzie ono przewidziane dla: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracodawców, związkowych).

 

Wsparcie będzie udzielane na szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach). Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną, jak również projekty edukacyjne.

 

Po zmianach Polska Agencja Kosmiczna będzie podlegać ministrowi właściwemu ds. gospodarki, który od ponad 10 lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej i ma koordynować działania związane z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej.

 

- Zaproponowane w nowelizacji zmiany są m.in. związane z dostosowaniem nadzoru nad PAK do praktyki europejskiej, a w szczególności tych państw, które są członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zwykle to właśnie minister właściwy ds. gospodarki/przemysłu lub nauki/badań koordynuje politykę kosmiczną – powiedział Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii odpowiedzialny za projekt ustawy.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy zmieni się także siedziba centrali PAK i zostanie ona przeniesiona z Gdańska do Warszawy. Jak tłumaczy ministerstwo, to pewnego rodzaju usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ większość pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej zatrudnionych jest w Warszawie. Warszawa ma też ułatwiać współpracę Agencji z ministerstwami i urzędami centralnymi, jak również utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. Również większość podmiotów polskiego sektora kosmicznego jest skupiona w województwie mazowieckim.

 

Agencja zachowa możliwość posiadania oddziałów terenowych. Centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział – w tym mieście jest odpowiednia infrastruktura i wzrosło zainteresowanie tematyką kosmiczną, a zwłaszcza wspieraniem edukacji w tej dziedzinie.

 

Ze względu na bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą utrzymany zostanie oddział PAK w Rzeszowie.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij