Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Nowe formularze VAT od lipca 2012 roku

Opublikowano: 2012-07-25 20:47:45, przez: admin, w kategorii: Prawo

Kupienie nowego środka transportu w Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu, nawet w przypadku, gdy nabywca nie jest przedsiębiorcą.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Generalnie występuje ono wówczas, gdy nabywcą jest podatnik VAT, a nabywane towary mają służyć wykonywanej przez niego działalności. Wyjątkiem od tej zasady jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu, które podlega opodatkowaniu nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem VAT. Przy czym status dostawcy takiego środka transportu również nie ma znaczenia.

Podatek od nabycia nowego środka transportu trzeba zapłacić w kraju do którego go przewieziono.

Za nowy środek transportu ustawa uznaje m. in. samochód, jeżeli przejechał nie więcej niż 6 000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. W tym przypadku podatnikiem jest także osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

- Obliczenia i wpłacenia podatku należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje z chwilą otrzymania pojazdu przez nabywcę, jednak nie później niż z dniem wystawienia faktury przez dostawcę – mówi Iwona Cackowska, księgowa z Tax Care. - Jest to również czas na złożenie informacji (wniosku), w którym wykazane zostanie takie nabycie.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Od 25 lipca zmiana formularzy

Obowiązujące wzory formularzy związanych zarówno z nabyciem, jak też i wywozem nowego środka transportu  ulegają zmianie w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 roku, zmieniających przepisy w zakresie składanych wniosków. Od 25 lipca br. obowiązywać będą nowe wzory dokumentów, dostosowane do obowiązującej regulacji w zakresie numeru identyfikacji podatkowej, które podatnik nabywający środek transportu na terenie innego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym:

- VAT -23 zawierającego informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu
- VAT-24 –  będącego wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
- VAT-25 – stanowiącego zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub braku obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Zmiana ta wynika z faktu, iż od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, a dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Zmiany te mają charakter czysto techniczny. Treść wymienionych formularzy została dostosowana do zmian w zasadach identyfikowania podatników, którzy posługują się tylko numerem PESEL. Ponadto, dokonano też kilku zmian związanych z nazewnictwem (np. wyrażenie „pojazd wodny” zastąpiono wyrażeniem „jednostka pływająca”) oraz wprowadzono kilka zmian porządkujących, np. uwzględniono oprócz numeru rejestracyjnego także „znak rozpoznawczy” stosowany w przypadku statków powietrznych.

Stare formularze Vat do 31 grudnia 2012

Przepisy przejściowe pozwalają jednak na wykorzystanie wydrukowanych już formularzy w wersji dotychczas obowiązujących. Będzie można je składać do wyczerpania nakładów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia br. Co ważne, złożona deklaracja na dotychczasowym druku będzie wypełniona poprawnie, także w sytuacji, gdy osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie poda numeru NIP, chociaż tego wymaga „stary” formularz.

kar