Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

„Podkarpacki E-Senior” - konferencja otwierająca

Opublikowano: 2018-09-24 13:26:04, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych Societatis organizuję konferencję otwierającą projekt „Podkarpacki E-Senior”.

„Podkarpacki E-Senior” - bezpłatne szkolenia informatyczne

 

Przypomnijmy, że projekt „Podkarpacki E-Senior”, skierowany jest do ludzi w wieku powyżej 65 lat. Jego uczestnicy wezmą udział w 15 czterogodzinnych spotkaniach, na których dowiedzą się jak obsługiwać przenośny sprzęt czyli laptopy, tablety i smartfony, a także jak dzięki nim ułatwić sobie życie.

 

Celem konferencji będzie nie tylko prezentacja projektu, ale też zapoznanie uczestników z aktualną analizą umiejętności cyfrowych seniorów z województwa podkarpackiego oraz z innymi formami wsparcia ludzi starszych.

 

Prelegentami będą specjaliści z różnych instytucji z regionu, które działają na rzecz seniorów.

 

Podsumowaniem konferencji będzie prelekcja na temat najnowszych technologii i ich wpływie na komunikację we współczesnym świecie.

 

Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w Inkubatorze Technologicznym Aeropolis w Jasionce, w godzinach 10-13.30. Rejestracja do 28 września na adres poczty elektronicznej: aruszel@rarr.rzeszow.pl lub kozog@rarr.rzeszow.pl

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

„Podkarpacki E- Senior” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w kwocie 5 314 257,33 zł

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje go w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych Societatis. Projekt potrwa do lutego 2021r.

 

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szopena 51, 35-959 Rzeszów I piętro, pokój nr 218

e-mail: aruszel@rarr.rzeszow.pl, kozog@rarr.rzeszow.pl

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Tel.: 17 86 76 216

 

 

Tekst sponsorowny