Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Umowa na budowę S19 Via Carpatia Podgórze - Kamień podpisana

Opublikowano: 2018-08-09 11:41:50, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Dzisiaj (czwartek, 9 sierpnia 2018 r.) podpisana została umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła).

Przedstawiciele GDDKiA i Budimeksu oraz parlamentarzyści, samorządowcy i wicewojewoda Lucyna Podhalicz podczas uroczystego pospisania umowy w KamieniuUmowa na budowę S19 Via Carpatia Podgórze - Kamień podpisana
Przedstawiciele GDDKiA i Budimeksu oraz parlamentarzyści, samorządowcy i wicewojewoda Lucyna Podhalicz podczas uroczystego pospisania umowy w Kamieniu

Przedstawiciele GDDKiA i Budimeksu oraz parlamentarzyści, samorządowcy i wicewojewoda Lucyna Podhalicz podczas uroczystego pospisania umowy w Kamieniu

 

Nowa droga ma mieć ok. 10,5 km długości. Odcinek wybuduje Budimex za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w ciągu 34 miesięcy. S19 ma być częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

 

- Dzisiaj rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla Minister Adamczyk Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ - południe – powiedział obecny przy podpisaniu Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury.

 

Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

 

Odcinek S19 Podgórze - Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

- Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

- Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)

- Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

 

Opis przebiegu odcinka na Zadaniu B:

Początek odcinka S-19 przyjęto przed węzłem Podgórze przecinającego trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861.

Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

 

Zakres inwestycji:

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

 

Obiekty inżynierskie:

Planuje się budowę:

- 5 mostów

- 8 wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem)

- 1 przejście dla zwierząt górą

- 5 przepustów o funkcji ekologicznej

 

Węzły:

Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych:

- Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem

- Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.

 

Wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do w/w węzłów

 

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,

- przejazdy awaryjne,

- wjazdy awaryjne,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- ogrodzenie drogi ekspresowej;

- system zarządzania ruchem.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

30,1 km - w użytkowaniu

85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu

34,8 km – w realizacji w trybie projektuj - buduj

19,4 km – w przetargu

 

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij