Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Gwarancja wypłaty dla pracowników

Opublikowano: 2011-06-22 16:55:46, przez: admin, w kategorii: Prawo

Ogłoszenie upadłości przez sąd zagrainczny podmiotu mającego siedzibę w polsce umożliwi wypłacanie należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania FGŚP pokazała problemy związane z wypłatą niezaspokojonych przez firmę roszczeń pracowniczych. Dlatego też rząd przyjął projekt resortu pracy dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Nowe regulacje dotyczą sytuacji, gdy sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii) ogłosi upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski. Wówczas z Funduszu zostaną wypłacone pracownikom należne świadczenia - uprzednio Fundusz nie był do tego uprawniony.

- W ocenie naszej organizacji, zapewni to pełniejsze zabezpieczenie roszczeń pracowników w razie ogłoszenia przez sąd zagraniczny upadłości spółki kapitałowej, w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce – ocenia Łukasz Witkowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Pracodawców RP.

Kolejną istotną zmianą jest przepis na podstawie, którego Fundusz będzie mógł umorzyć należności. Chodzi o sytuacje, gdy wystąpi on o zwrot lub będzie prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy przestali prowadzić działalność gospodarczą. W porównaniu do wcześniejszej regulacji, która nakazywała obowiązkowe występowanie do wymienionych podmiotów, Fundusz będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru, czy jest to zasadne.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie pomocą publiczną. Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. Porozumienie to określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń - w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek. Zdaniem Pracodawców RP przyjęcie takiego rozwiązania przyczyni się do niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewni także większą efektywność spłaty należności przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

kar

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij