Czy wzrost gospodarczy w Polsce słabnie?

Opublikowano: 2012-05-09 21:39:01, przez: admin, w kategorii: Opinie

Jak uważają eksperci, dane dotyczące polskiej gospodarki, opublikowane w I kwartale 2012 r. dostarczyły kolejnych dowodów na postępujące wygasanie wzrostu gospodarczego w Polsce.

Zdaniem analityków BRE Banku, redukacja długu publicznego odbywa się kosztem inwestycji infrastrukturalnych. Fot. Adam Cyło

Zdaniem analityków BRE Banku, redukacja długu publicznego odbywa się kosztem inwestycji infrastrukturalnych. Fot. Adam Cyło

- Słabnie już nie tylko konsumpcja prywatna, ale kolejne komponenty popytu wewnętrznego z inwestycjami publicznymi na czele – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. – Dodatkowo, hamowanie wewnętrznego popytu konsumpcyjnego może nasilić się w kolejnych kwartałach. Dynamikę wzrostu konsumpcji w tym roku można wyznaczyć na około 1 procent. To zwiększa ryzyko negatywnego sprzężenia zwrotnego z pozostałymi składowymi PKB – dodaje.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Ostatnie dane, ale i sytuacja gospodarcza w strefie euro każą wątpić, że komponent zewnętrzny cyklu (ale i eksport netto) będzie miał w najbliższych kwartałach więcej niż neutralny wpływ na wzrost gospodarczy.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

W najnowszym Programie Konwergencji rząd przedstawił ambitny plan redukcji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w horyzoncie do 2015 r. W dokumencie zostały zaprezentowane konkretne działania zmierzające do osiągnięcia prognozowanej poprawy sytuacji finansów publicznych.

- Ten plan jest małym kroczkiem we właściwą stronę – zaznacza Marcin Mazurek analityk BRE Banku. - Słabym punktem jest to, że poprawa odbywa się kosztem inwestycji infrastrukturalnych.

kar

Pełna wersja najnowszego, miesięcznego przeglądu makroekonomicznego do pobrania ze trony BRE Banku