Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Rusza program modernizacyjny dla rolników

Opublikowano: 2017-06-29 22:05:56, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE. Rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, a także prosiąt i bydła mięsnego.

Rusza program modernizacyjny dla rolników

 

29 czerwca rusza program dotyczący modernizacji gospodarstw rolnych. Maksymalnie można otrzymać 500 tys. zł do 900 tys. zł. w przypadku produkcji prosiąt. Mają miesiąc na złożenie wniosku w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– termin mija 28 lipca. Do tej pory z tego programu na Podkarpacie wpłynęło prawie 79 mln złotych (78 727 369 zł).

Rolnicy z województwa podkarpackiego w naborze w 2015 złożyli 28 wniosków na kwotę 10 396 957 zł. Ostatecznie podpisano 18 umów na kwotę 6 822 822 zł - najwięcej pieniędzy bo aż 3 092 644 zł przeznaczonych zostało na rozwój produkcji prosiąt. W 2016 roku łączna liczba złożonych wniosków to 694 – a wnioskowana kwota 126 570 215 zł. Podpisano 410 umów na kwotę 71 904 547 zł. W tym naborze najwięcej zyskali rolnicy składający wnioski w tzw. Obszarze D – wartość umów 70 619 662 zł – Obszar D dotyczył racjonalizacji technologii produkcji a pieniądze przeznaczano głównie na zakup maszyn rolniczych .

W naborze 2017 wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść a 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł. Limitów pomocy nie można łączyć. Nabór dotyczący obszaru D planowany jest na koniec I kwartału 2018 roku.

- W poprzednich naborach rolnicy złożyli mniej wniosków, dotyczących produkcji mleka, trzody chlewnej i bydła niż oczekiwaliśmy – mówi Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Liczymy, że tym razem wniosków będzie więcej. Niestety w naszym województwie dużą barierą są koszty – a wiadomo że takie inwestycje jak np. budowa chlewni czy obory są bardzo kosztowne. Rolnik musi np. zaciągnąć kredyt, a nie wszystkie gospodarstwa chcą się na to decydować. Jednak sam program modernizacyjny jest bardzo ważny dla rolników – daje szansę na rozwój i specjalizację gospodarstw, poprawia ich konkurencyjność, zachęca do powiększania liczebności stad czy też przestawiania produkcji na ekologiczną Wyżej punktowane są także wnioski składane przez młodych rolników i tych którzy wspólnie składają wniosek.

O pomoc w programie modernizacyjnym mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro

Pomoc w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza - oferta badawcza

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw) - razem 6 list.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij