Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Wieprzowina na polskich szlakach kulinarnych
Pożyczka hipoteczna w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Rusza program modernizacyjny dla rolników

Opublikowano: 2017-06-29 22:05:56, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE. Rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, a także prosiąt i bydła mięsnego.

Rusza program modernizacyjny dla rolników

 

29 czerwca rusza program dotyczący modernizacji gospodarstw rolnych. Maksymalnie można otrzymać 500 tys. zł do 900 tys. zł. w przypadku produkcji prosiąt. Mają miesiąc na złożenie wniosku w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– termin mija 28 lipca. Do tej pory z tego programu na Podkarpacie wpłynęło prawie 79 mln złotych (78 727 369 zł).

Rolnicy z województwa podkarpackiego w naborze w 2015 złożyli 28 wniosków na kwotę 10 396 957 zł. Ostatecznie podpisano 18 umów na kwotę 6 822 822 zł - najwięcej pieniędzy bo aż 3 092 644 zł przeznaczonych zostało na rozwój produkcji prosiąt. W 2016 roku łączna liczba złożonych wniosków to 694 – a wnioskowana kwota 126 570 215 zł. Podpisano 410 umów na kwotę 71 904 547 zł. W tym naborze najwięcej zyskali rolnicy składający wnioski w tzw. Obszarze D – wartość umów 70 619 662 zł – Obszar D dotyczył racjonalizacji technologii produkcji a pieniądze przeznaczano głównie na zakup maszyn rolniczych .

W naborze 2017 wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść a 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł. Limitów pomocy nie można łączyć. Nabór dotyczący obszaru D planowany jest na koniec I kwartału 2018 roku.

- W poprzednich naborach rolnicy złożyli mniej wniosków, dotyczących produkcji mleka, trzody chlewnej i bydła niż oczekiwaliśmy – mówi Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Liczymy, że tym razem wniosków będzie więcej. Niestety w naszym województwie dużą barierą są koszty – a wiadomo że takie inwestycje jak np. budowa chlewni czy obory są bardzo kosztowne. Rolnik musi np. zaciągnąć kredyt, a nie wszystkie gospodarstwa chcą się na to decydować. Jednak sam program modernizacyjny jest bardzo ważny dla rolników – daje szansę na rozwój i specjalizację gospodarstw, poprawia ich konkurencyjność, zachęca do powiększania liczebności stad czy też przestawiania produkcji na ekologiczną Wyżej punktowane są także wnioski składane przez młodych rolników i tych którzy wspólnie składają wniosek.

O pomoc w programie modernizacyjnym mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro

Pomoc w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

Portal ZakupyWRzeszowie,pl - promocje, wyprzedaże, oferty, sklepy, lokale, gastronomia

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw) - razem 6 list.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij