Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne” 2017 - podsumowanie

Opublikowano: 2017-04-30 01:11:10, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Czołowi naukowcy, szefowie największych firm energetycznych, eksperci, przedstawiciele rządu i think tanków spotkali się na Politechnice Rzeszowskiej.

Fot. Arkadiusz Surowiec

Fot. Arkadiusz Surowiec

 

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2017.

 

Prof. Piotr Moncarz, (Stanford University, członek rady nadzorczej ElectroMobility Poland S.A.) w wykładzie otwierającym zwrócił uwagę na nowe technologie energetyczne, w szczególności na transport autonomiczny oraz magazynowania energii. Odrzucił także pojawiające się jeszcze czasem opinie, że surowce energetyczne są na wyczerpaniu.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się również cztery panele plenarne. Pierwszy z nich, zatytułowany „Surowce energetyczne – stałe wyzwania: ropa naftowa i gaz ziemny”, moderowany był przez dr. Mariusza Ruszla z Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. W trakcie panelu Maciej Kołaczkowski z World Economic Forum podkreślił, iż globalnym trendem w polityce surowcowej jest nadpodaż produkcji na rynku ropy naftowej. Sytuacja ta stanowić może szansę dla Polski na zwiększenie swojego bezpieczeństwa energetycznego, gdyż producenci ropy zmuszeni są do poszukiwania rynków zbytu na surowce. W związku z tym wzmocnieniu ulec może nasza pozycja negocjacyjna. Z kolei Ireneusz Łazor (Dyrektor PGNiG Supply & Trading w Londynie) wskazał, że Polska musi być aktywna na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego. Zbudowanie portfela LNG, ma się przyczynić zarówno do dywersyfikacji, jak i uzyskania jego najlepszej ceny.

Drugi panel plenarny pt. „Unijna rama – polski kontekst: nowe wyzwania w sektorze elektroenergetycznym”. Bolesław Jankowski, wiceprezes PGE S.A. stwierdził, że regulacje UE stanowią istotny czynnik stymulujący rozwój energetyki, a więc szansę dla Polski. Wyzwaniem pozostaje jednakże konieczność pogodzenia nowych trendów z oczekiwaniami energetyki konwencjonalnej i polskiej strategii energetycznej. Olgierd Dziekoński, doradca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ekspert w zakresie samorządności, podkreślił, że klastry są dobrym rozwiązaniem dla zintegrowania energetyki na poziomie lokalnym. Korzystanie z możliwości tworzonych przez UE to zaś szansa na nowoczesność i nowe rozwiązania. W związku z tym należy rozwijać spółdzielnie energetyczne.

Trzeci panel plenarny poświęcony został tematyce niskoemisyjnego transportu, czyli elektromobilności oraz gazomobilności. W jego trakcie uczestnicy dyskusji zgodzili się, że nie da się uniknąć transformacji energetycznej. Jest ona bowiem procesem nieuniknionym, globalnym trendem i szansą, przy wykorzystaniu której Polska może stać się istotnym podmiotem na rynku nowych technologii. Jednakże prof. Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej, zauważył, że polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju nowych form transportu pominięte zostały kwestie remanufactoringu i recyclingu samochodów elektrycznych. Podkreślił też, że przyszły samochód elektryczny będzie autem z układami automatyzacji i nie dostrzegając tego trendu tracimy dystans do państw już rozwijających tę technologię. W opinii prof. Grzegorza Benyska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozwój elektromobilności musi odbywać się poprzez wdrożenie systemu zachęt do nabywania pojazdów elektrycznych, co musi być spójne z minimalizacją ryzyk dla systemu elektroenergetycznego. Rekomendował także obniżenie w przyszłości cen za ładowanie samochodów elektrycznych w godzinach nocnych, tak żeby równoważyć nierównomierność dobowego obciążenia systemu elektroenergetycznego.

 

W panelu zatytułowanym „Wymiar strategiczny: bezpieczeństwo energetyczne” (odbył się drugiego dnia), dr Mariusz Ruszel podkreślił, że strategicznym celem polityki energetycznej Niemiec jest zbudowanie pozycji centrum dystrybucji surowców energetycznych i energii elektrycznej w UE. W polityce RFN zauważalne jest również dążenie do zwiększenia skali eksportu technologii do innych państw. Z kolei dr hab. Paweł Borkowski z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu na temat Europy wielu prędkości zwrócił uwagę, że nadmierne zróżnicowanie między państwami członkowskimi UE może pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla polityki energetyczno-klimatycznej. Możemy do nich bowiem w szczególności zaliczyć zahamowanie tworzenia wspólnego rynku energii, transferu technologii i know-how, a także wzmocnienie tendencji renacjonalistycznych i osłabienie poziomu ponadnarodowego we Wspólnocie. Co więcej, brak akceptacji dla narzucanych wymogów często skutkuje tworzeniem się odrębnych standardów na tzw. „peryferiach” co przyczynia się do osłabienia jedności UE. Jako przykład występowania tego mechanizmu dr hab. Paweł Borkowski przywołał odmienne podejście do kwestii wymogów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Uczestnik panelu „Wymiar strategiczny: bezpieczeństwo energetyczne” dr inż. Bartłomiej Soliński z Akademii Górniczo-Hutniczej zwrócił uwagę na konieczność bilansowania odnawialnych źródeł energii w przypadku zasilania nimi gospodarstwa domowego. W tej chwili koszt urządzenia do magazynowania pozyskanej energii słonecznej jest zbyt wysoki, by się stosowanie go było opłacalne. Z kolei prof. Stanisław Gędek z Politechniki Rzeszowskiej zwracał uwagę na korelację cen ropy naftowej i kursy walut Zjawisko to jest szczególnie istotne w kontekście – powtarzanego w różnych wystąpieniach podczas całej konferencji – stwiedzenia, że świat nie odejdzie od ropy naftowej, zmieniać się może jej zastosowanie. Natomiast prof Anatolij Tkacz z Politechniki Rzeszowskiej (wywodzący się z Zaporoskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Melitopolu) zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia nowych pojęć i definicji, które pozwolą opisywać nowe zjawiska zachodzące w globalnej ekonomii.

W panelu pod tytułem „Gaz ziemny - różne formy: LNG, wodór, gaz ze skał łupkowych” Tadeusz Tański z Polskiego LNG podkreślił, że rynek skroplonego gazu ziemnego jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego państwa, wobec czego należy nadać polityce w tym zakresie wymiar strategiczny.

W trakcie drugiego dnia Konferencji miała również miejsce sesja posterów naukowych.

 

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Eurointegracja".

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem m. in.: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

W Konferencji wzięło udział kilkaset osób, zaś jej przebieg można było śledzić za pośrednictwem transmisji na żywo w Internecie. Sponsorem głównym konferencji były PGNiG S.A. oraz firma Ursus S.A. Partnerami konferencji byli: Polska Grupa Górnicza sp. z o. o., Bank Gospodarstwa Krajowego, GC Energy sp. z o. o. i MEDCOM sp. z o. o.. Sponsorami wspierającymi byli: Gaz-System S.A., Enea S.A., Geotermia Mazowiecka S.A., Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Asseco Poland S.A., Bitstream sp. z o. o., Elektromontaż Rzeszów S.A. oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Rzeszów.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij