Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Mostostal Warszawa z najniższą ofertą na obwodnicę Stalowej Woli i Niska

Opublikowano: 2017-03-28 20:14:17, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl, o długości około 15,3 km.

Mostostal Warszawa z najniższą ofertą na obwodnicę Stalowej Woli i Niska

 

Najniższą ofertę złożyło w Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construction z Madrytu (pierwsza spółka jest zależną drugiej) oferując wykonanie zadania za kwotę 199 189 315,22 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. - 288 471 360,62 zł brutto. Pomiędzy sytuowały się oferty firm Polaqua, Mota Engil, Budimex S.A., Eurovia, konsorcjum Mosty Łódź i Trakt, Porr, Impreza Pizzarotti & C. Sp. A. (włoska spółka bez oddziału w Polsce), Energopol Szczecin i Strabag.

Kolejnym etapem będzie badanie i ocena ofert. Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie 3 kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji jakości. Po wyborze najkorzystniejszej oferty całe postępowanie zostanie przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

W pierwszym etapie postępowania na zaprojektowanie oraz wybudowanie obwodnicy miasta Stalowej Woli i Niska złożonych zostało 19 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożone wnioski zostały sprawdzonem.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określono w ogłoszeniu o zamówieniu. GDDKiA oceniła także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W drugim etapie postępowania przetargowego do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców.

Początek projektowanej obwodnicy to skrzyżowanie ulic Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli, koniec to włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 77 w Przędzelu przed węzłem „Rudnik”(czyli połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19, a docelowo - po wybudowaniu drogi ekspresowej - włączenie do węzła „Rudnik”).

Inwestycja powstanie w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca ma przed rozpoczęciem prac budowlanych, opracować dokumentację projektową i uzyskać wszystkie potrzebne zezwolenia. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2019r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij