Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – projekt RARR Miastoprojekt

Opublikowano: 2012-01-30 22:04:44, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Projekt przygotowany przez Miastoprojekt – komórkę Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Projekt Grażyny Bączkowskiej z RARR

Projekt Grażyny Bączkowskiej z RARR

Zaplanowany obiekt mieścił będzie dwie podstawowe funkcje czyli wystawienniczą (targi wystawiennicze) - zlokalizowaną na parterze na powierzchni min.5000m2, kongresowo-szkoleniową - na I piętrze, z salą wielofunkcyjną na min.700 osób oraz mniejszymi salami konferencyjno-szkoleniowymi. Dla obsługi obiektu oraz organizacji imprez i widowisk przewiduje się pomocniczą funkcję biurowo-socjalną. Program podstawowy uzupełnia podziemny parking w podpiwniczeniu części obiektu.

Zaprojektowane zagospodarowanie działki.

Wielkość wskazanej działki pozwoliła na lokalizację części kubaturowej obiektu o powierzchni zabudowy ok.10 000m2 wraz z niezbędnym układem drogowym zapewniającym odpowiednie warunki dostaw eksponatów oraz warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Na działce znalazło się też miejsce na parkingi ze stanowiskami postojowymi głównie dla administratora obiektu, organizatorów imprez, specjalnych gości, autokarów oraz osób niepełnosprawnych. Ich liczba (ok.80 stanowisk) nie zabezpiecza jednak odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla wszystkich użytkowników tego rodzaju obiektu.

Aktualnie zaprojektowany budynek wymaga około :

-

700 stanowisk dla samochodów osobowych

-

10 stanowisk dla autokarów

-

15 stanowisk dla samochodów dostawczych

Na obecnym etapie projektowania inwestycji założono, że pozostałe brakujące miejsca postojowe zapewni istniejący, ogólnodostępny parking przy lotnisku (po drugiej stronie ruchliwej drogi wojewódzkiej). Możliwa byłaby też budowa parkingu na działkach samorządu położonych po drugiej stronie drogi wewnętrznej. Nie jest to jednak korzystne rozwiązanie przestrzenne i funkcjonalne. Wymaga nadto zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W koncepcji wskazano zasadność pozyskania prywatnych terenów położonych po północnej stronie działki z przeznaczeniem na lokalizację brakujących miejsc parkingowych oraz jako najwłaściwszy kierunek ewentualnej rozbudowy części wystawienniczej CWK.

Zaprojektowany obiekt składa się z trzech segmentów. Środkowy - przelotowy -dostępny jest zarówno od strony drogi wojewódzkiej, gdzie zlokalizowane będą przystanki komunikacji publicznej jak i z przyszłościowego parkingu, przewidzianego po północnej stronie granicy.

Do obu bocznych ścian segmentu wejściowego symetrycznie przylegają dwa segmenty : jednoprzestrzenny wystawienniczy i dwukondygnacyjny wystawienniczo-kongresowy. Wejście główne od strony drogi wojewódzkiej osłania segment socjalno-biurowy. Ma on dwie oraz (na fragmencie) - trzy kondygnacje użytkowe nadwieszone nad niezabudowanym parterem.

Zaprojektowane rozwiązanie pozwala na czytelną rozbudowę obiektu w zaproponowanym kierunku północnym. Przedłużony segment wejściowy można zmienić w pasaż, wzdłuż którego zlokalizowane będą kolejne segmenty CWK.

Zaproponowane rozwiązanie funkcjonalne obiektu

Budynek składa się z czterech części, ściśle powiązanych ze sobą, lecz możliwych do wydzielenia i samodzielnego funkcjonowania. Zakłada się, że środkowa część wejściowa o powierzchni ok.2 640 m2 . obsługiwać będzie obie sale wystawiennicze oraz przestrzeń kongresowo-szkoleniową.

Tu kierowany i kontrolowany będzie dwukierunkowy (docelowo) ruch uczestników organizowanych imprez. Tu mogą być lokalizowane strefy informacyjne i gastronomiczne towarzyszące podstawowym imprezom wystawienniczym w obu salach. Wielkość tej części pozwala również na samodzielne wystawy o bardziej kameralnym charakterze. 3

W obiekcie zaplanowano dwie sale wystawiennicze, dostępne ze wspólnej przestrzeni obszernego holu wejściowo-wystawienniczego Jedna sala zajmująca powierzchnię ok.2 610 m2 na poziomie parteru, pod przestrzenią kongresową, będzie miała wysokość użytkową ok. 6,00m i podzielona zostanie siatką słupów konstrukcyjnych o przewidywanym module 7,50m x max.15,00m.

Druga sala wystawiennicza o powierzchni ok.2 700m2, będzie jednoprzestrzenną halą, wysokości ok.14,00m. Każda z nich może być dostępna również bezpośrednio z zewnątrz, z wykorzystaniem wygodnych wyjść ewakuacyjnych, osłoniętych podcieniami. Duże wystawy można organizować na połączonej powierzchni holu i obu sal (razem ok.7 950m2).

Na poziomie I piętra zaplanowano amfiteatralną salę kongresową na ok. 750 miejsc stałych, z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym o łącznej powierzchni (z salą) ok. 2 140m2. Obszerne foyer (ok.2 220 m2) stanowić może dodatkową powierzchnię wystawienniczą. Na piętrze przewiduje się też cztery sale seminaryjne o łącznej powierzchni 1 290m2.

Sala nad wejściem głównym posiada audytoryjny układ ok.200 stałych miejsc. Pozostałe sale o płaskich posadzkach pozwalają na dowolne ich aranżacje. Mobilne ścianki wydzielające te sale z przestrzeni foyer stwarzają wiele możliwości elastycznego jej kształtowania. Nad częścią foyer planuje się dodatkową antresolę (ok.850 m2), obsługującą pośredni poziom sali kongresowej. Również na zapleczu sali znajduje się pośrednia kondygnacja pomieszczeń zaplecza o powierzchni ok.360 m2.

Przewiduje się podpiwniczenie środkowej części wejściowej, z przeznaczeniem na ogólnodostępne sanitariaty, szatnie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz magazyny. Powierzchnia poziomu piwnic to ok.3 170 m2.

Na froncie zaproponowano trzy-czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszczący biura zarządcy obiektu, organizatorów imprez, pokoje dla wystawców bądź prelegentów, biuro prasowe, punkt medyczny, niewielki bufet oraz zaplecze socjalne dla cateringowej obsługi imprez. Przestrzeń biurowa ma bezpośrednie połączenie ze środkowym segmentem CWK.

Pod budynkiem biurowym i jednoprzestrzenną halą wystawienniczą zaprojektowano podziemny garaż na ok. 144 samochody osobowe. Docelowo przewidziany jest dla organizatorów imprez oraz wystawców i specjalnych gości. Na dachu bryły nadwieszonej nad wejściem głównym zaproponowano taras widokowy bufetu, skąd roztaczał się będzie widok na lotnisko i otaczający krajobraz.

Zaproponowane rozwiązanie architektoniczne

Zaprojektowano obiekt, w którym czytelnie wyodrębniono poszczególne jego części. Środkowy przeszklony segment wejściowo-wystawienniczy łączy się poprzecznym traktem z dwoma bocznymi skrzydłami, wprowadzając do nich dodatkowe boczne doświetlenie. Charakterystyczne wykończenie przeszklonych fasad tej części obiektu podkreśla poprzeczną oś wewnętrznego układu komunikacyjnego całego obiektu Dwie boczne bryły o jednakowych gabarytach zróżnicowano materiałami wykończeniowymi elewacji oraz rozwiązaniem ich ścian szczytowych.

Jednoprzestrzenna hala wystawiennicza wykończona jest panelami z lakierowanej szarej blachy, zaś dwukondygnacyjna część wystawienniczo-kongresowa - płytami włóknocementowymi imitującymi beton architektoniczny. Wejście główne zaakcentowano pełną bryłą wykończoną zielonkawym kamieniem.

Przewidywane rozwiązanie konstrukcyjne.

Budynek rozwiązano na siatce modularnej 7,50x7,50m. Z uwagi na zróżnicowaną funkcję poszczególnych jego części przewiduje się następujące układy konstrukcyjne: garaż podziemny - szkielet żelbetowy na siatce 7,50mxmax7,65m, (beton sprężony),

-

jednoprzestrzenna hala wystawiennicza - dźwigary stalowe rozpiętości 37,50m oparte na żelbetowych słupach wys. ok.14m w rozstawie podłużnym 7,50m,

-

segment wejściowy - szkielet żelbetowy na siatce 7,50mxmax15,00m, (beton sprężony),

-

sala wystawiennicza w parterze dwukondygnacyjnej bryły - szkielet żelbetowy na siatce 7,50mxmax15,00m, , (beton sprężony),

-

audytoryjna sala wielofunkcyjna - dźwigary stalowe rozpiętości 30,00m oparte

na żelbetowych słupach w rozstawie podłużnym 7,50m,

-

segment biurowy -szkielet żelbetowy na siatce 7,50mx7,50m.

Teren proponowanej lokalizacji parkingu i przyszłosciowej rozbudowy inwestycji

Działka inwestycji CWK od północnej strony graniczy z nie zainwestowanymi prywatnymi działkami rolnymi. Teren ten, o powierzchni ok.4,8ha, sięgający strefy ochronnej odwiertu gazu, to teren najkorzystniejszego kierunku rozbudowy inwestycji. Jego pozyskanie pozwoliłoby na :  zabezpieczenie terenu o powierzchni ok. 2,5ha wystarczającej dla realizacji parkingu obsługującego obiekt CWK aktualnej wielkości,  zabezpieczenie terenu o powierzchni ok. 2,3ha pod ewentualną rozbudowę inwestycji.

Propozycja kierunku rozbudowy

W zaproponowanym obrysie budynku pomieszczono podstawowy program użytkowy obiektu, odpowiadający na aktualne potrzeby inwestora. Przewidziano również kierunek możliwej jego rozbudowy. Centralny wielofunkcyjny hol wejściowy, przedłużony w kierunku północnym, zmieniłby się w przelotowy pieszy pasaż, do którego przylegałyby pawilony rozbudowanego centrum. Do pasażu prowadziłyby dwa równorzędne wejścia : od strony drogi wojewódzkiej - dla obsługi, osób uprzywilejowanych oraz korzystających z komunikacji publicznej i zbiorowej, od strony parkingu - dla pozostałych użytkowników.

Otwarty parking można byłoby rozwiązać w poziomie naturalnie obniżonego terenu, a obiekty rozbudowy lokalizować na płycie nad parkingiem, w poziomie aktualnie projektowanego obiektu. Dla potrzeb rozbudowanego budynku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należałoby zarezerwować dodatkowo jeszcze teren 2,3ha na parkingi obsługujące rozbudowę.

Propozycja podziemnego garażu

Z uwagi na przewidywane opóźnienie terminu pozyskania tego terenu w stosunku do oddania budynku CWK do użytkowania, aktualnie zaproponowano budowę garażu 5 podziemnego na ok. 144 samochody osobowe pod segmentem biurowym oraz zachodnią jednoprzestrzenną halą wystawienniczą Centrum. Pozwoli on zabezpieczyć potrzeby postojowe użytkowników chociaż w minimalnym zakresie .W przyszłości stanowiska w garażu służyć będą pracownikom administracji obiektu, organizatorom imprez oraz gościom specjalnym.

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ZAPROJEKTOWANEGO

OBIEKTU.

Aktualnie budynek Centrum składa się z czterech segmentów :

środkowy na parterze będzie wielofunkcyjnym holem wejściowym o powierzchni ok. 2 640m2, na piętrze zaś pomieści sale konferencyjne i obsługujące je foyer, o łącznej powierzchni ok. 2 500m2, piwnica o funkcji socjalno-magazynowej - zajmuje pow. 3 170m2.

-

zachodni to jednoprzestrzenna hala wystawiennicza o powierzchni ok. 3 010m2 i użytkowej wysokości ok. 14m,

-

wschodni- na parterze mieści powierzchnię wystawienniczą o powierzchni ok. 2 610m2 i użytkowej wysokości ok. 6m oraz na piętrze - audytoryjną salę wielofunkcyjną z dwukondygnacyjnym zapleczem o łącznej powierzchni ok. 5 080m2

- frontowy segment socjalno-biurowy o powierzchni ok. 1 880m2,

Garaż podziemny na 144 stanowiska zajmuje powierzchnię . 3 980m2

Powierzchnia netto całego budynku - . 24 870m2

Powierzchnia zabudowy całego budynku - . 10 000m2

Kubatura całego budynku - . 180 000m3

Program konferencyjny można realizować w dużej amfiteatralnej sali kongresowej na max. 1000 osób oraz czterech mniejszych salach, mieszczących łącznie ok. 800 osób. Sala kongresowa posiada scenę i zaplecze pozwalające na organizację masowych imprez estradowych i muzycznych.

Opracowanie arch. Grażyna Bączkowska RARR

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij