Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Dotacja na rozbudowę drogi lotniskowej

Opublikowano: 2016-08-31 09:24:57, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, WARSZAWA. We wtorek (30 sierpnia 2016) w Warszawie podpisanych zostało kilka umów na dofinansowanie projektów drogowych w województwach Polski Wschodniej.

Dotacja na rozbudowę drogi lotniskowej

 

Pierwsze umowy o dofinansowanie zawarto w czerwcu (8 umów), kolejną w lipcu. Pozostałe pięć umów – wartych ponad 826 mln zł, z czego blisko 689 mln zł to unijne dofinansowanie – podpisano 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju.

– Wchodzimy w etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzisiejsze podpisanie umów jest kolejnym tego przykładem. Nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce, bez dobrze rozwiniętej sieci dróg. Większa dostępność transportowa to jeden z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów - powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umów na inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej.

Dzięki 1,2 mld zł dotacji, w Polsce Wschodniej zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł

– Mamy już komplet umów o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego wybranych w pierwszym konkursie Programu Polska Wschodnia– poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. - Obok transportu drogowego, w POPW wspieramy inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz transport miejski. Na ten sektor przeznaczymy w sumie 5 mld zł.

Środki z POPW umożliwią budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg w Polsce Wschodniej tak, by lepiej skomunikować miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą oraz z całym krajem. Większa dostępność transportowa oznaczać będzie m.in. lepszy dostęp do rynków zbytu, pracy i usług publicznych, ożywienie przedsiębiorczości oraz wzrost atrakcyjność gospodarczej.

Już wkrótce w POPW pojawią się kolejne fundusze na inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej. W październiku odbędzie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność terytorialną Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa oraz otaczających je gmin. Budżet konkursu wyniesie 800 mln zł.

 

Projekty dla których umowy podpisano 30 sierpnia br.:

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

1. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – beneficjent: Województwo Podkarpackie, wartość: ponad 112,8 mln zł, dofinansowanie: blisko 94,3 mln zł;

Projekt zakłada budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 869, tzw. lotniskowej, łączącej obwodnicę Głogowa Małopolskiego (w okolicach firmy Skanska) i prowadzącej do lotniska, a potem w okolicach hangaru Aeroklubu Rzeszowskiego łączącego się z trasą Rzeszów-Sokołów Małopolski (droga krajowa nr 19).

Rozbudowywana droga wojewódzka nr 869 łącząc się z drogą ekspresową S19, połączy się bezpośrednio z siecią bazową TEN-T.

Łączna długość nowych dróg, które powstaną w ramach projektu, wyniesie 1,72 km, zaś długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – 6,08 km. Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy, a jej zakończenie planowane jest na 2018 r.

Autorzy projektu wskazują na szereg korzyści, które inwestycja przyniesie mieszkańcom regionu, przedsiębiorcom, pracownikom stref ekonomicznych na terenie miejscowości Jasionki i Rogoźnicy, a także użytkownikom Portu Lotniczego Jasionka. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia przepustowości komunikacyjnej oraz usieciowienia systemu transportu, a dzięki temu wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu.

 

2. Budowa drogi wojewódzkiej w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – beneficjent: gmina Olsztyn, wartość: ponad 108,9 mln zł dofinansowanie: ponad 92,3 mln zł;

3. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) – beneficjent: miasto Białystok, wartość: ponad 95,1 mln zł; dofinansowanie: blisko 79,8 mln zł;

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

4. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) – beneficjent: miasto Białystok, wartość: ponad 317,7 mln zł, dofinansowanie: blisko 267,5 mln zł;

5. Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) – beneficjent: gmina Lublin, wartość: blisko 191,5 mln zł dofinansowanie: ponad 155 mln zł.