Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

XII sesja Rady Miasta Rzeszowa - 23 czerwca 2015 r.

Opublikowano: 2015-06-18 20:11:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa – 26 sierpnia 2014

 

XII sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza,ul. Rynek 1.Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2014 rok (druk nr: XII/1/2015).

 2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2014 rok (druk nr: XII/2/2015).

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

 5. Oświadczenia i informacje.

 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie (druk nr: XII/8/2015).

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie (druk nr: XII/9/2015).

 8. Uchwała w sprawie Biura Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie prac nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania i opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) i jego najbliższego otoczenia.

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie (druk nr: XII/10/2015).

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie (druk nr: XII/11/2015).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr: XII/24/2015).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Podpromie (druk nr: XII/19/2015).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy Al. gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa (druk nr: XII/18/2015).

  Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (druk nr: XII/12/2015).

 17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Magazynowej w Rzeszowie (druk nr: XII/13/2015).

 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staromiejskiej w Rzeszowie (druk nr: XII/14/2015).

 19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie (druk nr: XII/15/2015).

 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie (druk nr: XII/20/2015).

 21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk nr: XII/21/2015).

 22. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk nr: XII/16/2015).

 23. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr: XII/17/2015).

 24. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr: XII/7/2015).

 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w serwisie internetowym (druk nr: XII/3/2015).

 26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (druk nr: XII/4/2015).

 27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XII/22/2015).

 28. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (druk nr: XII/5/2015).

 29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (druk nr: XII/6/2015).

 30. Uchwała w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszowa.

 31. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk nr: XII/23/2015).

 32. Interpelacje i zapytania.

 33. Wolne wnioski i sprawy różne.   

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 7a - Uchwała w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.

okt 24a - Uchwała w sprawie odmowy uchwalenia "Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2018" przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO- STRUG" Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij