Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego przyjęty przez Komisję Europejską

Opublikowano: 2015-02-14 10:35:44, przez: admin, w kategorii: Region

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Adam Cyło

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Adam Cyło

 

 

Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro, w tym prawie 17 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego, Corina Creţu, powiedziała: Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Programy mają wspierać rozwój MŚP, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw. Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy. Wszystkim regionom życzę powodzenia w pomyślnej realizacji tych celów.

 

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Europejski Fundusz Społeczny pomoże rozwiązać niektóre najpilniejsze potrzeby polskich województw, takie jak bezrobocie i wyłączenie społeczne. Fundusze pomogą zaradzić problemom, z jakimi zmagają się na co dzień polscy obywatele, umożliwią regionom budowanie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej gospodarki.

 

Pieniądze zostaną przeznaczone na: najbardziej potrzebne inwestycje w badania naukowe i rozwój potrzebne do tego, by firmy prywatne mogły prowadzić działalność naukowo-badawczą; zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a instytutami badawczymi; oraz zwiększenie prywatnych inwestycji w badania i rozwój. Środki mają pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki zastrzykowi finansowemu staną się bardziej innowacyjne i będą mogły zdobywać nowe rynki, tak jak to przewidują regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

 

Programy zapewnią bezpośrednią pomoc osobom, które mają trudności ze znalezieniem pracy i z dostępem do usług socjalnych (może to dotyczyć różnych grup ludności np. bezrobotnych, zagrożonych biedą, kobiet i osób niepełnosprawnych), tak aby mogły one realnie poprawić swoją sytuację życiową. Dotacje dla firm rozpoczynających działalność, doradztwo, pomoc dla placówek opieki nad dziećmi, tworzenie żłobków i przedszkoli, programy profilaktyki zdrowotnej, szkolenie formalne i pozaformalne – to tylko niektóre przykłady różnych form pomocy finansowanych ze środków EFS, z jakich skorzystają polscy obywatele.

 

Jak informuje Punkt Informacyjny Europe Direct w Przemyślu przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 2,48 mld euro (z czego 2,11 mln euro wkładu UE). Środki te zostaną wykorzystane do: zwiększenia wydatków na badania i rozwój o ponad 30 proc. PKB, wsparcia prawie 2 tys. przedsiębiorstw, modernizacji 107 km linii kolejowych i 273 km dróg, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii do 15 proc., zwiększenia odsetka mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego do 80 proc. oraz udzielenia ponad 17,5 tys. bezrobotnych pomocy w poszukiwaniu pracy. Program pozwoli również stworzyć ponad 3,5 tys. nowych miejsc w żłobkach i 10 tys. miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 16,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij