Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Maksymalna cena prądu w PGE Obrót S.A.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 28 października 2014

Opublikowano: 2014-10-27 21:18:47, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Radni zdecydują między innymi czy udzielić bonifikaty na zakup działki dla nowej parafii, zajmą się kapitałem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz terenem wokół Hotelu Grand

Sesja Rady Miasta Rzeszowa – 26 sierpnia 2014

 

LXXXI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. (Wtorek) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowanv porządek obrad:

1.Rada Miasta Rzeszowa Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LXXXI/ 10/ 2014).

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok (druk; LXXX1/9/2014).

3. Oświadczenia i informacje.

4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

5. Uchwała w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 2010 - 2013 (druk: LXXXI / 21 / 2014).

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/ 2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie (druk: LXXXI/ 22/ 2014).

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/ 6/ 2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie (druk: LXXXl/23/2014).

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 83/ 13/ 2004 - część 1 „Drabinianka - Zagrody – Południe" w Rzeszowie (druk: LXXXI/ 24/ 2014).

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 (1 września 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r.).

10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego (druk: LXXXl/1/2014).

11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk: LXXXl/11/2014).

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: LXXXl/12/2014).

13. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk: LXXXl/3/2014).

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ul. Sucharskiego w Rzeszowie (druk: LXXXl/ 6/ 2014).

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (druk: LXXXI/13/2014).

Razem Możemy Więcej

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie (druk: LXXXl/ 14/ 2014).

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rzeszowie(druk: LXXXl/ 15/2014).

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ułanów w Rzeszowie (druk: LXXXI/ 16/ 2014).

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie (druk: LXXXI/ 17 / 2014).

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gumińskich w Rzeszowie

22. Uchwała W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino.

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie.

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, wraz z udzieleniem bonifikaty (druk: LXXXI/ 5/2014).

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie na rzecz Diecezji Rzeszowskiej, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży.

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia.

29. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (druk: LXXXI/ 4/ 2014).

30. Uchwała w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

31. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017" (druk: LXXX1/2/2014).

32. Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej, udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXXXI/ 18/ 2014).

33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (druk: LXXXI/ 7/ 2014).

34. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa W sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok (druk: LXXXI/ 8/ 2014).

35. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk: LXXXI/ 20 / 2014).

36. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół” (druk: LXXXI/ 19/ 2014).

37. Zapytania i interpelacje.

38. Wolne wnioski.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij