Powiat Rzeszowski

WSPiA - rekrutacja na studia w 2014 roku

Opublikowano: 2014-05-07 22:15:58, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW, PRZEMYŚL. W Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kandydatów czekają nowe kierunki studiów. Do wyboru są trzy kierunki: administracja (I i II stopień), bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień) oraz prawo (I stopień oraz jednolite studia magisterskie.).

WSPiA - rekrutacja na studia w 2014 roku

 

W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl zaproponuje kandydatom na studia kilka nowości. Przede wszystkim studia I stopnia na kierunku prawo (w trakcie organizacji). Tu kandydaci mają do wyboru jedną z pięć specjalności: prawnik korporacyjny, prawo w biznesie, prawnik w systemie bezpieczeństwa, referent prawny w administracji publicznej oraz prawnik w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Oprócz studiów pierwszego stopnia, WSPiA jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu zaprasza również na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Studenci tego kierunku są kompleksowo przygotowywani do podjęcia aplikacji w zakresie zawodów prawniczych.

Kolejną nowością w tym roku są studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

Uczelnia prowadzi również studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Tu jako nowość uruchomiona zostanie specjalność kryminalistyka i kryminologia. Oprócz tego studenci mogą wybrać także trzy inne specjalności: przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe.

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Dostosowując program studiów do potrzeb rynku pracy w tym roku WSPiA wprowadza trzy nowe specjalności: e-administracja, administracyjny asystent medyczny oraz administracja usług społecznych i gospodarczych.

Oprócz tego kandydaci mają do wyboru jedną z piętnastu specjalności m.in. administrację celną i skarbową, administrację publiczną, administrację wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, administrowanie w służbie zdrowia, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, studia europejskie, proces inwestycyjny czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bon Edukacji Dodatkowej

W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych zajęć zakończone otrzymaniem certyfikatu. Studenci mają do wyboru m.in. kurs pierwszej pomocy, pracy biurowej, biznesu, technik detektywistycznych oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Dodatkowo studenci mogą zapisać się na studium projektów unijnych, kryminalistyki oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i warsztaty strzeleckie.

System kształcenia praktycznego

Uczelni od wielu lat prowadzi i rozwija nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków: „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. System kształcenia praktycznego w WSPiA oparte jest na pięciu ścieżkach: pierwsza to praktyki zawodowe i konwersatoria, druga — elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, trzecia — praktyki dyplomowe i seminaria dyplomowe, czwarta- staże zawodowe oraz piąta — alternatywne formy kształcenia. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej. Oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Studia za darmo

Uczelnia otrzymuje dotację na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2013 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę ponad 8 mln 700 tys. zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA. Najwyższe stypendium socjalne wynosi obecnie 460 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów 610 zł. Dzięki temu znaczna część studentów może studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji za darmo.

Bez dodatkowych opłat

Podstawową zasadą w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia nie podwyższa opłaty za studia w ciągu roku, a w czasie całych studiów opłata za studia może wzrastać nie więcej niż o wskaźnik inflacji.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij