Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Polimex-Mostostal kontra GDDKiA – trwa spór o autostradę A4

Opublikowano: 2014-02-06 17:26:37, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE, WARSZAWA. Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenie o wypłatę kary umownej w wysokości ponad 475 milionów złotych. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad też złożyła roszczenia, chce też wypłaty gwarancji bankowej.

Fot. a4rzeszow-jaroslaw.pl

Fot. a4rzeszow-jaroslaw.pl

 

Według firmy, to konsekwencja rozwiązania – jak podkreslone zostalo w komunikacie „z winy GDDKiA” - umów na budowę dróg.

- Umowy te zostały rozwiązane na skutek naruszenia przez Dyrekcję kontraktu oraz niedostarczenia przez nią zabezpieczenia zapłaty – informuje Polimex-Mostostal.

14 stycznia br. konsorcja wykonawcze z udziałem Polimexu-Mostostalu wypowiedziały kontrakty podpisane z GDDKiA i zakończyły roboty budowlane na odcinkach autostrady A4 (Rzeszów-Jarosław oraz A1 i i drogi ekspresowej S69.

- Odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w łącznej kwocie ponad 2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA istotnych postanowień kontraktów polegających na odrzucaniu uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace – informuje spółka. - Wobec powyższego, konsorcjantom przysługuje roszczenie do GDDKiA o wypłatę przewidzianych kontraktem kar umownych. Polimex-Mostostal oczekuje, że zamawiający niezwłocznie wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec konsorcjów wykonawczych.

Już 31 grudnia Polimex-Mostostal skierował wezwanie do zapłaty do GDDKiA kary umownej w wysokości 219 592 408,75 zł tytułem odstąpienia od umowy z dnia 23 września 2010 r., dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) - „z winy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”. Podobne wezwania skierowane zostaly w sprawie dwóch pozostałych dróg.

Z kolei Generalna Dyrekcja tego samego dnia skierowała do Polimeksu-Mostostal wezwanie zapłacenia kary umownej w wysokości: 221 381. 96,20 zł tytułem odstąpienia od umowy na budowę A4.

Na tym sprawa nie kończy się. 4 lutego 2014 bank Pekao SA, będący gwarantem warszawskiej spółki otrzymał od GDDKiA Oddział w Rzeszowie żądanie wypłaty łącznej kwoty 55 996 064,23 złotych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości.

Polimex utrzymuje jednak, że to on zerwał z uzasadnionych powodów umowę z Dyrekcją, przez co uważa jej roszczenia za nieważne.

GDDKiA tymczasem ogosiła nowy przetarg na wykonanie A1. Poinformowała też, że trwa zamykanie rozliczeń z poprzednim wykonawcą (konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal).

- GDDKiA zabezpieczyła już interes Skarbu Państwa - na nasze konta wpłynęło 29 milionów zł z dwóch gwarancji bankowych wniesionych przez wykonawcę - czytamy w komunikacje Dyrekcji. - Kolejne kwoty z gwarancji bankowych o wartości każda 29,2 mln zostały zabezpieczone kolejnymi wezwaniami przekazanymi za pośrednictwem naszego banku do banków-gwarantów. Wykonawca próbował zablokować możliwość skorzystania przez Skarb Państwa z należnych gwarancji bankowych. Jednak Sąd Okręgowy w Łodzi skutecznie oddalił wnioski wykonawcy.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij