Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Ministerstwo Rolnictwa chce pomóc producentom wędlin wędzonych tradycyjnie

Opublikowano: 2014-01-29 13:28:25, przez: admin, w kategorii: Biznes

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE. Powstało Stowarzyszenie Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

We wtorek (28 stycznia 2014) w Ładnej/Tarnowa odbyło się zebranie Komitetu Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, w którym wzięli udział przedstawiciele 107 firm stosujących tradycyjne metody wędzenia wędlin z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz goście wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz Nalewajk, zastępca głównego lekarza weterynarii Jarosław Naze, szefowie wojewódzkich inspektoratów weterynarii z województwa małopolskiego (Krzysztof Ankiewicz) i podkarpackiego Mirosław Welz, liczni samorządowcy.

- Wystąpienie ministra Tadeusza Nalewajka odebraliśmy jako potwierdzenie zaniedbań ze strony rządu w czasie konsultacji poprzedzających powstanie nowej normy określającej poziom zawartości benzo(a)pirenu w wędzonych produktach mięsnych – mówi Fryderyk Kapinos, radny województwa podkarpackiego i dyrektor marketingu firmy Stan Taurus z Pilzna. - Z jego ust padły m.in. słowa „wszyscy mamy za uszami”. Minister zadeklarował też wolę rozwiązania problemu nieosiągania nowych poziomów zawartości substancji smolistych w wyrobach wędzonych tradycyjnie.

Do końca marca br. będą wykonane - na koszt państwa - badania urzędowe wędlin wędzonych tradycyjnie i w zależności od uzyskanych wyników zostanie opracowany wniosek o odstępstwo od nowej normy dla produktów wędzonych metodą tradycyjną, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej.

Podczas zebrania powołane zostało Stowarzyszenie Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie. Przewodniczącym został Fryderyk Kapinos. W skład zarządu weszli Roman Dudek , Jacek Noworolnik, Andrzej Kurek, Jan Baniak, Stanisław Mądry i Józef Bawoł. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Waldemar Kluska.

Na posiedzeniu przyjęto uchwałę o następującej treści:

1. Zebrani podtrzymują żądanie pilnego podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do wprowadzenia odstępstwa od normy mającej obowiązywać od 1 września br. dla wędlin wędzonych w sposób tradycyjny i utrzymanie dla tej grupy dotychczas obowiązującego poziomu benzo(a)pirenu tj. 5 µg/kg i 30 µg/kg WWA.

2. Zebrani postulują o prowadzenie badań poziomu benzo(a)pirenu, wg ujednoliconej metodyki, obejmujących wyłącznie produkty wędzone tradycyjnie.

3. Z uwagi na doniesienia odnoszące posiadane wyniki badań do dotychczas obowiązującej normy, zebrani postulują o analizowanie wyników badań również w odniesieniu do nowych norm.

4. Zebrani postulują o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej poprzez podawanie wybiórczo niesprawdzonych informacji nt. szkodliwości dla zdrowia wędlin wędzonych tradycyjnie równocześnie nie mówiąc nic o szkodliwości produktów takich jak: szproty wędzone, małże, ziarno kakaowe i produkty pochodne posiadających ten sam lub wyższy poziom benzo(a)pirenu.

Producenci wędlin wędzonych tradycyjnie dostrzegają szansę rozwiązania nurtującego ich problemu związanego z wejściem w życie nowej normy określającej nowe, zaostrzone poziomy zawartości substancji smolistych, podkreślając przede wszystkim przełom wyrażony obecnością na spotkaniu przedstawicieli władz i wyrażoną przez nich wolą pomocy.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij