Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Zarząd województwa podkarpackiego otrzymał absolutorium za 2024 r. i wotum zaufania

Opublikowano: 2024-06-24 22:19:40, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE.

Zarząd województwa podkarpackiego otrzymał absolutorium za 2024 r. i wotum zaufania

Absolutorium dla zarządu województwa podkarpackiego oraz wotum zaufania dla zarządu były najważniejszymi punktami dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku a także przedstawił radnym główne punkty Raportu o stanie województwa za rok 2023. debata nad tymi dokumentami trwała wiele godzin.

 

Jak podkreślał w swym wystąpieniu marszałek Władysław Ortyl:–Wykonaliśmy budżet na poziomie 100 procent w zakresie dochodów oraz na poziomie ponad 93 procent w zakresie wydatków. W tym wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycyjne sięgnęły poziomu 93 procent- prawie 1,3 mld złotych.

 

Marszałek przedstawił radnym najważniejsze założenia i wnioski, jakie płyną z liczącego ponad 350 stron raportu o Podkarpaciu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

 

Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na:

dotacje dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 – 7,2 mln zł,

realizację projektów własnych samorządu województwa przy udziale środków Unii Europejskiej – 896,8 mln zł, w tym m.in. zadania:

− kolejowe – 633,1 mln zł,

− drogowe – 205,8 mln zł,

− informatyczne – 24,4 mln zł,

− z zakresu polityki społecznej – 12,6 mln zł,

− z zakresu turystyki – 2,1 mln zł,

− z zakresu kultury – 1,2 mln zł,

− z zakresu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania programów operacyjnych – 17,2 mln zł,

realizację projektów własnych bez udziału środków Unii Europejskiej – 380,6 mln zł, w tym:

− inwestycje drogowe – 209,7 mln zł,

− inwestycje z zakresu ochrony zdrowia – 109,6 mln zł,

− inwestycje z zakresu kultury – 17,3 mln zł,

− inwestycje kolejowe – 238 tys. zł,

− pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje m.in. dla innych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 43,7 mln zł,

objęcie przez Województwo Podkarpackie akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna – 4,0 mln zł.

 

Przykładowe inwestycje z różnych dziedzin aktywności samorządu województwa w 2023 r.

 

W zakresie transportu są to:

Rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – 633,1 mln zł,

Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 111,3 mln zł,

Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 46,5 mln zł,

Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap II – 39,2 mln zł,

Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 25,4 mln zł,

Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 25 mln zł,

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 23 mln zł,

 

W zakresie ochrony zdrowia są to:

 

Przebudowa pomieszczeń II pietra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 13,9 mln zł,

Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12,9 mln zł,

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla KSW nr 2 w Rzeszowie – 10,5 mln zł,

Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie – 9,1 mln zł.

 

Z kolei w zakresie kultury są to:

 

Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej – 2,6 mln zł,

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1,9 mln zł,

 

Za wotum zaufania optował Marcin Fijołek, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślił, że dobre wyniki zostały osiągnięte mimo pandemii covid 19 i wojny na Ukrainie.

Z krytyką polityki zarządu województwa i szerzej całego Prawa i Sprawiedliwości w ciągu minionych 8 lat wystąpił Krzysztof Kłak (w imieniu klubu Koalicja Obywatelska, chociaż zrezygnował z kierowania klubem). Radnemu Marcinowi Fijołkowi zarzucił lizusostwo. Przypomniał szereg zarzutów podnoszonych wobec kolejnych zarządów województwa, na czele których stał Władysław Ortyl. Mówił o budowie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego i relacjach z wykonawcą (trwają sprawy w sądzie, według informacji podanych przez Krzysztofa Kłaka, samorząd województwa ma – wyrokiem sądu - zapłacić 4 mln zł za „utrudnianie inwestycji), tzw. fotowoltaikę parafialną (pomysłodawca Kazimierz Jaworski miał prosić radnego KO o pomoc w walce z „pisowaką mafią”), czy o robocie chirurgicznym Da Vinci. Zarzucił też marszałkowi udział w „niszczeniu samorządów”, które prowadzić miał PiS.

 

W głosowaniu 23 radnych było za (klub PiS oraz dwóch radnych Konfederacji - radny majkowski zgłosił swoje uwagi). Całkowiecie przecoiwny był klub Koalicji Obywatelskiej, a także radny Jan Tarapata z PSL. Wstrzymało sie dwóch radnych PSL. Nieobecny na głosowaniu był Dariusz Sobieraj. 

 . 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij