Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 23 kwietnia 2024 r.

Opublikowano: 2024-04-16 15:56:04, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XCVI sesja Rady Miasta Rzeszowa - jeszcze w starym składzie - odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sprawa „placu Balcerowicza” w Rzeszowie zdjęta z porządku obrad Rady Miasta RzeszowaSprawa „placu Balcerowicza” w Rzeszowie zdjęta z porządku obrad Rady Miasta RzeszowaPlac Balcerowicza obecnieSprawa „placu Balcerowicza” w Rzeszowie zdjęta z porządku obrad Rady Miasta Rzeszowa
Sprawa „placu Balcerowicza” w Rzeszowie zdjęta z porządku obrad Rady Miasta Rzeszowa
Sprawa „placu Balcerowicza” w Rzeszowie zdjęta z porządku obrad Rady Miasta Rzeszowa

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2024 roku.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”.

5. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

6. „Strefa śródmiejska – czym jest i czym powinna dzisiaj być”. Dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026”.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2024-2028”.

10. Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w 2023 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2023 roku.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Malowniczej w Rzeszowie.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ottona i Jana Pileckich.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

16. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski i sprawy różne.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij