Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2022 r

Opublikowano: 2023-12-25 17:56:32, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE, KRAJ. W 2022 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81% i wzrósł w porównaniu do 2021 r. o 1,2 p.proc. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,8 proc. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2022 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) ustanowiła nowe cele dla Unii Europejskiej na rok 2030, a także zmodyfikowała zasady obliczania udziałów energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto, począwszy od 2021 r 1 . Polska przekazała w dniu 30 grudnia 2019 r. do Komisji Europejskiej „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Zawarte zostały w nim, między innymi, cele dot. wskaźników odnawialnych źródeł energii: osiągnięcie 21% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto oraz osiągnięcie 14% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w transporcie (termin realizacji 2023 r.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81%

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2022 r. wyniósł w Polsce 16,81% i wzrósł o 8,13 p.proc. w porównaniu z 2009 r. oraz o 1,2 p.proc. w porównaniu z 2021 r.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 3,84 p.proc. w stosunku do 2021 r. Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie się wartości tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 20,5%) oraz spadek końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 1,5%).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wyniósł 21,01%

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2022 r. wyniósł 22,71%. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika był spadek zarówno końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 0,6%) oraz całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 8,1%). „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wyznaczył cel dla rocznego wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie na poziomie 1,1 p.proc. średniorocznie.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2022 r. wzrósł o 1,71 p.proc. w porównaniu do 2021 r.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie w 2022 r. wyniósł 5,53%. Spadek wartości wskaźnika (o 0,13 p.proc.) był spowodowany spadkiem końcowego zużycia energii odnawialnej w transporcie (o 0,5%) oraz wzrost całkowitego końcowego zużycia energii brutto w transporcie (o 1,9%). Cel na rok 2030 to 14%. Prezentowane dane zostały opracowane w oparciu o aktualną wersję SHARES (Renewables) - Energy - Eurostat (europa.eu)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij