Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Promost Consulting z ofertą na PFU dla projektu „Blue Valley-Wiślanym Szlakiem”

Opublikowano: 2023-10-30 21:53:59, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. I jeśli oferta nie będzie wadliwa, to możliwe, że zwycięzca przetargu jest już znany.

„Blue Valley-Wiślanym Szlakiem” - Urząd Marszałkowski zamawia program funkcjonalno-użytkowy

 

Zwłaszcza, że Promost Consulting zaoferowała cenę mieszczącą się w założonym przez Urząd Marszałkowski limicie kosztów. Ten wynosi 2 335 364 zł, zaś cena oferty to - 2 255 205 zł.

 

Przypomnijmy, projekt stworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” to wspólny projekt czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Póki co trwa kompletowanie całej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

 

Wstępną koncepcję przyszłej inwestycji opracowała krakowska firma Locativo. Kosztowała 405 900 zł. Zawiera ona m.in.: „wstępną analizę rynku; wstępną analizę produktu; opis założeń związanych z marketingiem i komercjalizacją produktu; opis modelu zarządzania produktem; opis wpływu produktu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko Polski Wschodniej”.

 

„Projektowany przez cztery województwa Polski Wschodniej projekt „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” jest projektem wielowymiarowym zakładającym: budowę trasy rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisła (tzw. Wiślana Trasa Rowerowa); zagospodarowanie w infrastrukturę wodną rzek czterech województw będących dopływami Wisły (San, Wieprz, Nida oraz rzeka Wisła); budowę miejsc dla turystów kamperowych.

 

Co zaś do zamówienia PFU przez podkarpacki samorząd wojewódzki...

 

„Zakresem opracowania objęte będą w szczególności następujące dokumenty i rozwiązania projektowe:

 

- budowy dwukierunkowych dróg dla rowerów na terenie województwa podkarpackiego głównie po koronie wałów z wykorzystaniem dróg przywałowych utwardzonych. Koncepcja trasy została podzielona na dwa odcinki: Odcinek 1 Połaniec - Sandomierz oraz Odcinek 2 Sandomierz - Zawichos,

 

- dostosowanie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami ruchu na odcinkach gdzie nie jest możliwe poprowadzenie przedmiotowej trasy po koronie wału oraz drogach przywałowych,

 

- budowy estakady nad DW871 w miejscowości Tarnobrzeg celem połączenia drogi rowerowej na wale Wiślanym z jeziorem Tarnobrzeskim jako wariantu,

 

- budowy kładki rowerowej w m. Tarnobrzeg przy ujęciu wody przemysłowej, w celu ominięcia istniejących rurociągów,

 

- budowy kładki rowerowej nad rz. Łęg w celu kontynuacji trasy rowerowej po wale bez konieczności jej poprowadzenia przez most na DK77,

 

- oznakowanie poziome i pionowe dróg dla rowerów,

 

- budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) wyposażonych w elementy infrastruktury niezbędnej oraz w miarę możliwości dodatkowej,

 

- budowa, przebudowa infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotowej trasy rowerowej,

 

- uzyskania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów wymaganych przy realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 

Jak już wspomnieliśmy, trasa będzie podzielona na dwa odcinki.

 

„Odcinek 1

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- początek odcinka na granicy województw podkarpackiego/świętokrzyskiego na DW764 w miejscowości Połaniec,

 

- na początkowym odcinku od m. Połaniec trasa biegnie ścieżką rowerową mostu rz. Wisły, rz. Breń

 

i rz. Wisłoka. Dodatkowo na dwóch odcinkach trasa poprowadzona jest drogami serwisowymi,

 

- w kolejnym etapie trasa rowerowa przebiega koroną wału aż do mostu kolejowego LHS Zaduszniki. Po drodze zlokalizowane będą dwa MOR-y: w miejscowości Gawłuszowice oraz Różniaty,

 

- most kolejowy LHS Zaduszniki - obejście poprzez zjazd z wału na drogę z płyt następnie włączenie się na drogę powiatową DP 1121R i powrót na wał a następnie kontynuacja trasy koroną wału przeciwpowodziowego aż do MOR-u w m. Baranów Sandomierski,

 

- obejście magistrali wodociągowej na rz. Babulówka - zjazd z wału, przejazd mostem gminnym ul. Mały Przewóz m. Baranów Sandomierski, a następnie trasa drogą przywałową do pierwszego zjazdu prowadzącego z powrotem na koronę wału.

 

- w m. Siedleszczany koniec wału rz. Babulówka i rz. Wisły - zjazd na krótki odcinek drogi gminnej i włączenie się na ścieżkę rowerową przy DW985 (odcinek ścieżki długości ok. 0,290km projektowany w ramach odrębnego opracowania). Dalej trasa przebiega przez parking i następuje objazd mostu DK9,

 

- za mostem trasa przebiega drogą gminną aż do włączenia się na wał w m. Tarnobrzeg osiedle Nagnajów,

 

- ujęcie wody przemysłowej - zjazd z wału poprzez drogę wewnętrzną a następnie trasa wzdłuż DW871 w kierunku włączenia się na wał - po drodze kładka przy budynku ujęcia wody przemysłowej. Włączenie się na wał na pierwszym możliwym wjeździe.

 

- koniec wału w m. Tarnobrzeg - trasa rowerowa wzdłuż osiedla Przywiśle a następnie kontynuacja poprzez płyty betonowe wzdłuż zabudowań i włączenie się na wał Wiślany w kierunku Sandomierza

 

- koniec odcinka nr 1 na granicy województw podkarpackiego/świętokrzyskiego,

 

Odcinek 2:

 

- trasa prawym wałem rz. Wisły – początek 2 odcinka na granicy województw podkarpackiego/lubelskiego w m. Annopol

 

- wał rzeki San - w okolicy promu BARTEK po obu stronach wału rz. San koncepcja trasy została poprowadzona DW854 i ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami ruchu. Podobna sytuacja występuje na moście drogowo-pieszym rz. San w m. Radomyśl nad Sanem, gdzie rozprowadzenie ruchu rowerowego przewiduje się kierunkowo po obu stronach mostu.

 

- trasa prawym wałem rz. Wisły

 

- trasa prawym i lewym wałem rzeki Łęg - przewidziano budowę kładki rowerowej nad rz. Łęg w celu kontynuacji trasy rowerowej bez konieczności jej poprowadzenia przez most na DK77,

 

- most kolejowy w m. Zalesie Górzyckie - poprowadzenie trasy poprzez objazd,

 

- odcinek kończy się na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w miejscowości Gorzyce granicy województw podkarpackiego/świętokrzyskiego” (za treścią zamówienia).

 

Dokumentacja powinna być gotowa po 12 miesiącach od podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij