Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Parlament naciska na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Mołdawią

Opublikowano: 2023-10-05 19:01:29, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

W rezolucji posłowie potwierdzają swoje zaangażowanie w przyszłe członkostwo Mołdawii w UE i chcą, aby rozmowy akcesyjne z Kiszyniowem rozpoczęły się przed końcem roku.

 

Posłowie twierdzą, że mołdawski rząd wykazał się determinacją i zdolnością do spełnienia wymogów Komisji Europejskiej dotyczących rozpoczęcia rozmów członkowskich, dodając, że członkostwo Mołdawii w UE stanowiłoby geostrategiczną inwestycję w zjednoczoną i silną Europę. Podkreślają oni znaczenie kontynuowania przez rząd w Kiszyniowie procesu reform w kraju, nie tylko dla osiągnięcia politycznego celu, jakim jest przystąpienie do UE, ale przede wszystkim dla wymiernej poprawy standardów życia Mołdawian.

Wybierz studia w WSPiA

UE i jej państwa członkowskie powinny również zwiększyć pomoc finansową i techniczną dla Mołdawii, aby ułatwić jej szybką i skuteczną integrację z UE. Obejmuje to szybkie uruchomienie przez Komisję Europejską nowej transzy bieżącej pomocy makrofinansowej.

Podkreślając, że przystąpienie do UE pozostaje procesem opartym na przeprowadzeniu reform, wymaganych do spełnienia kryteriów członkostwa, Parlament wzywa wszystkie mołdawskie podmioty polityczne do poszukiwania konsensusu w sprawie najważniejszych i najpilniejszych reform, w celu dalszej harmonizacji ustawodawstwa kraju ze standardami UE. Posłowie podkreślają trwające prace nad kompleksową reformą sądownictwa oraz reformy, które mają przeciwdziałać korupcji, są niezwykle ważne, wzywają również władze Mołdawii do kontynuowania prac nad zlikwidowaniem oligarchizacji, reformą zarządzania finansami publicznymi, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i reformą administracji publicznej.

Rezolucję przyjęto 448 głosami za, przy 45 głosach przeciw oraz 43 wstrzymujących się.

Po inwazji Moskwy na Ukrainę, Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku, a w czerwcu 2022 roku uzyskała status państwa kandydującego do UE. W kwietniu 2023 roku Parlament Europejski wezwał do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z tym krajem do końca 2023 roku, jeśli Mołdawia przejdzie dziewięć etapów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji, określonych przez Komisję Europejską.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij