Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz z Politechniki Rzeszowskiej w finale Nagród Naukowych „Polityki”

Opublikowano: 2023-09-19 15:16:20, przez: admin, w kategorii: Region

Tygodnik „Polityka” ogłosił listę finalistek i finalistów 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Nominowano 15 osób reprezentujących nauki techniczne, nauki ścisłe, nauki o życiu, a także humanistyczne i społeczne. W tym gronie znalazła się dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Monika Szopińska-Mularz. Fot. Beata Motyka

Monika Szopińska-Mularz. Fot. Beata Motyka

 

Konkurs przeznaczony jest dla młodych osób ze świata nauki, które w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat "minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym", np. dzięki obronie pracy doktorskiej, ukończeniu habilitacji, opublikowaniu artykułu naukowego lub ukończeniu istotnych badań.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału. Do Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Celem konkursu "Polityki" jest promowanie wartościowych wzorów kariery oraz osiągnięć młodych naukowców w Polsce. Nagrodą w konkursie są stypendia w wysokości 15 tysięcy złotych przyznawane piątce najlepszych. Pozostali finaliści otrzymają niższe nagrody finansowe.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Pełna lista tegorocznych finalistów:

Nauki techniczne
- dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - architektura
- dr inż. Adam Okniński - Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa - nauki techniczne

Nauki ścisłe
- dr hab. Piotr Skowron - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski - informatyka
- dr inż. Michał Dziadek - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - biotechnologia
- dr Marcin Lindner - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk - chemia

Nauki o życiu
- dr Maciej Cieśla - Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN - biologia
- dr Damian Jacenik - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki - biologia
- dr hab. n. med. Paweł Rajwa - Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - medycyna

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Nauki humanistyczne
- dr Michał Koza - Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński - literaturoznawstwo
- dr Paweł Nowakowski - Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski - archeologia
- dr Kamil Mamak - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński - filozofia/prawo
- dr Maria Ferenc - Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma - historia

Nauki społeczne
- dr Marek Muszyński - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk - socjologia
- dr hab. Łukasz Okruszek - Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk - psychologia
- dr Marta Sylla - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - geografia

 .