Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

Opublikowano: 2023-09-19 11:36:53, przez: admin, w kategorii: Samorządy

TARNOBRZEG. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia i oświaty zostali powołani do nowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu.

Fot. Fb/PrzywisleTarnobrzeg

Fot. Fb/PrzywisleTarnobrzeg

 

 

W dniu 13 września 2023 r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, który tworzy 21 przedstawicieli różnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Podczas pierwszego spotkania Dariusz Bożek, Prezydent Miasta Tarnobrzega, wręczył członkom Zespołu powołania, podkreślając jednocześnie odpowiedzialność i trud pracy ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy, w szczególności przemocy domowej.

 

Przewodniczącą nowego Zespołu została Sylwia Marut-Barnaś, a jej zastępcą Ewelina Mróz. Podczas pierwszego posiedzenia omówiono zakres działań i przedstawiono plan pracy na najbliższy okres.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej, planowanie i realizacja działań pomocowych, a także realizacja procedury Niebieskiej Karty.

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu tworzą:

1) Kamila Antończyk           – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

2) Beata Dziewit                  – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

3) Magdalena Madejska      – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

4) Sylwia Marut-Barnaś      – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

5) Ewelina Mróz                  – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

6) Małgorzata Perczyńska    – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

7) Beata Grzywacz               – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu,

8) Dorota Kucharzyk           – kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu,

9) Anna Nowak                    – kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu,

10) Marta Woś          – przedstawiciel Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu,

11) Katarzyna Chmiel          – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu,

12) Dorota Krzos                – przedstawiciel Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu,

13) Renata Kisielewska      – przedstawiciel Przedszkola Nr 5 w Tarnobrzegu,

14) Natalia Panek               – przedstawiciel Przedszkola Nr 17 w Tarnobrzegu,

15) Katarzyna Maszkowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu,

16) Edyta Stelmach             – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu,

17) Halina Pasławska          – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu,

18) Renata Bajor                 – przedstawiciel Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

19) Maria Zygmunt              – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu,

20) Ewelina Marek               – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu,

21) Małgorzata Zych          – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu.