Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Szansa na dodatkowe pieniądze dla średnich podkarpackich miast

Opublikowano: 2023-09-14 13:50:59, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE, KRAJ. Rozpoczął się nabór wniosków na rozwój zrównoważonej mobilności w średnich miastach Polski Wschodniej.

 

Nabór potrwa do 12 grudnia. Wsparciem zostaną objęte projekty kompleksowo rozwiązujące kwestie przemieszczania się w danej części aglomeracji, polegające m.in. na: zakupie bezemisyjnego taboru, budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i innych aktywnych form mobilności (np. rowerem, pieszo), w tym integracji różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych oraz digitalizacji systemu mobilności (np. ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej - wspólny bilet).

 

Nabór ma charakter konkurencyjny i jest skierowany do miast średnich poniżej 100 tys. mieszkańców, borykających się z problemami społeczno-gospodarczymi z makroregionu Polski Wschodniej: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Ostrołęka, a także do Suwałk i Siedlec - jako miast z subregionów o dużej koncentracji gmin zmarginalizowanych.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

 

Budżet naboru to 440 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Pośrednicząca w programie FEPW.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.

 

Więcej o: polska wschodnia