Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Jarosińska-Jedynak o unijnych pieniądzach na inwestycje w energetykę w latach 2021-2027

Opublikowano: 2023-09-12 21:16:47, przez: admin, w kategorii: Biznes

Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście transformacji energetycznej oraz zawirowań na rynku energii to główny wątek dyskusji podczas VIII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.\\\\n\\\\n

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Fot. Beata Motyka

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Fot. Beata Motyka

 

Państwa Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Celem Polski jest przeprowadzenie transformacji energetycznej, która nie tylko poprawi jakość środowiska i klimatu, ale także pobudzi gospodarkę i wyzwoli innowacyjność.

- Prawie 22 mld euro z Polityki Spójności przeznaczymy na realizację celu „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” - powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak dodała wiceminister, w obszarze energetyki wsparcie skoncentruje się na efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej oraz inteligentnych systemach i sieciach energetycznych. Dofinansowanie uzyskają także inwestycje na rzecz zeroemisyjnej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej. Działania te będą wspierane głównie w ramach programów krajowych: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a także z programów regionalnych.

- Najważniejszym instrumentem unijnym wspierającym transformację energetyczną i łagodzenie jej skutków jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Polska jest największym jego beneficjentem. Nasz kraj otrzymał 3,85 mld euro, które trafiło do pięciu województw: śląskiego (2,27 mld euro), dolnośląskiego (582 mln euro), wielkopolskiego (415 mln euro), łódzkiego (370 mln euro) oraz małopolskiego (265 mln euro) – podkreśliła sekretarz stanu.

Pieniądze te zarządzane są w ramach programów regionalnych, a sposób ich wydatkowania oraz zakres terytorialny objęty wsparciem określają Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji.

- Transformacja energetyczna musi odbywać się w sposób sprawiedliwy i zapewniać bezpieczeństwo obywateli – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Według wiceszefowej resortu funduszy i polityki regionalnej kwestia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest silnie powiązana z sytuacją społeczno-gospodarczą. Aspekt ten stał się kluczowy w kontekście konsekwencji, jakie niesie za sobą agresja Rosji na Ukrainę.

Organizatorem konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Wydarzenie odbywa się w dniach 11-12 września 2023 r.

 

***

VIII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbywa się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej.

Partner generalny: Orlen S.A.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Partnerzy strategiczni: ML System S.A., Polska Grupa Energetyczna (PGE)

Partnerzy srebrni: Gaz System S.A., PERN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Województwo Podkarpackie

Partnerzy brązowi: GC EnergyAsseco PolandVeoliaEuRoPol Gaz S.A., Towarowa Giełda Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Olesiński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający: Gas-Trading S.A.MPWiK Rzeszów; PKP Cargo Connect Sp. z o. o.; MPEC Rzeszów; Inżynieria Rzeszów S.A.; Fundacja Rozwoju Politechniki RzeszowskiejAlpetrol Sp. z o.oZakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.aeroMIND, TAURON Ciepło Sp. z o.o., Urząd Miasta Rzeszowa

Partner merytoryczny: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

 

Patronaty honorowe: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR), Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK); Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT); Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

 

Patronaty medialne: PAP Polska Agencja Prasowacire.plBiznesAlert.plTVP3 Rzeszów; GospodarkaPodkarpacka.plenergetyka.plusOffshore Wind PolandWydawnictwo „Nowa Energia”; EnergetykaGospodarkaMorska.plSmart-Grids.plWiadomości Naftowe i GazowniczeMagazyn BiomasaEnergetyka WodnaRadio Centrum2k TechnologieGazeta Politechniki Rzeszowskiej; Gazeta Rzeszowa i Okolic.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona: www.prz.edu.pl