Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 powstanie nowe lądowisko dla helikopterów

Opublikowano: 2023-06-06 14:25:58, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Żeby tylko! Szpital ogłosił już przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Fot. KSW nr 2

Fot. KSW nr 2

 

Owo nowe lądowisko ma się znajdować na dachu wielopoziomowego parkingu. Powstać ma również specjalny łącznik, który skomunikuje lądowisko ze szpitalnym SOR-em. Ten również będzie musiał zostać odpowiednio przebudowany.

 

Inwestycja jest planowana na działce sąsiadującej od zachodu z al. Armii Krajowej. A ponieważ teren szpitala będzie wkrótce jednym wielkim placem budowy (powstanie m.in. Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej), wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał co i z kim koordynować swoją pracę.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Sam wielopoziomowy parking przewidziany ma być dla minimum 300 samochodów osobowych (min. 48 na jednej kondygnacji). Powstać jednak mają również parkingi naziemne z miejscami do ładowania aut elektrycznych. Nadziemny łącznik komunikujący płytę lądowiska z budynkiem SOR wyposażony ma być w niezbędne windy oraz klatkę schodową (łącznik wytyczony ma być nad drogą wewnętrzną). Miałby mieć ok. 40 m długości. Jak już wspomnieliśmy, pewnej przebudowie podlegał będzie także budynek SOR (ok. 100 m2).

 

Powierzchnia terenu (łącznie z przebudową sieci) przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi ok. 9000 m2. Z kolei projektowana powierzchnia zabudowy obiektem kubaturowym, to ok. 2100 m2.

 

Opracowując dokumentację projektową, wyłoniony wykonawca będzie musiał założyć późniejsze etapowanie realizacji całej inwestycji.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Szpital czeka na wstępne oferty do 6 lipca.