Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Dalsze prace remontowo-konserwacyjne Fortu XI Duńkowiczki wykona firma Piotrowski

Opublikowano: 2023-04-30 15:33:01, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT PRZEMYSKI. Postępowanie prowadził Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Fot. Grzegorz Karnas, Visit PrzemyślFot. Grzegorz Karnas, Visit PrzemyślFot. Grzegorz Karnas, Visit Przemyśl
Fot. Grzegorz Karnas, Visit Przemyśl

Fot. Grzegorz Karnas, Visit Przemyśl

 

- Celem strategicznym projektu jest podniesienie standardów turystyki kulturowej na terenach gmin ziemi przemyskiej, zrzeszonych w Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - Pomnika Historii RP a w tym: zabytkowych reliktów fortyfikacji, pola bitwy i cmentarzy wojennych o wyjątkowym i uniwersalnym znaczeniu dla historii powszechnej i historii Polski - jako etap przygotowawczy implementacji Twierdzy Przemyśl do transgranicznego wpisu seryjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – czytamy w projekcie.

 

Inwestycja będzie kosztować 4 849 900 zł. Tak cenę zaproponowała Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” z Piwody. W przetargu pokonała ona białostocką firmę Hydratec, która wyceniła ofertę na 9 102 000 zł. Limit kosztów dla tej inwestycji wynosił 4 949 944 zł.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zamówienie obejmuję następujące zadania: „wzmocnienie, zabezpieczenie i udrożnienie 2 wybieżni z poterny głównej na międzywale. izolację stropu nad wybieżniami, wzmocnienie i zabezpieczenie wejścia do lewostronnej baterii przeciwszturmowej w miejscu wyrwy po wysadzeniu, zabezpieczenie lewostronnej studni wieży pancernej M.2 "Senkpanzer" - odtworzenie profilu stropodachu i czaszy wieży pancernej w lekkich materiałach, konserwację zachowawczą kratownicy i przeciwwagi wieży, doprowadzenie oświetlenia, korektę uszczelnienia stropodachu budynku koszarowo-bojowego, zabezpieczenie kominków wentylacyjnych, odtworzenie i udrożnienie wentylacji pomieszczeń, korektę wykończenia elewacji i stropodachu koszar szyjowych, usunięcie pokrycia tynkowego w pionach wysadzonych tradytorów oraz uszkodzeń powysadzeniowych, doprowadzenie do czystej powierzchni betonowej z zaznaczeniem uzupełnień. naprawę powierzchni tynkowanych, scalenie malarskie w postaci osłabionego wzoru maskującego wg badań i ekspertyz;

 

Do tego wykonawca będzie musiał przygotować ekspozycję inicjalną - "Bramy do Twierdzy" w postaci plansz, modeli dotykowych (aspekt sensoryczny dla osób niedowidzących i niewidzących) eksponatów odpornych na warunki termiczno-wilgotnościowe, zaadaptować pomieszczenia dla całodobowego pobytu obsługi.

 

Powiększony zostanie też parking, wykonana kanalizacja, instalacja fotowoltaiczna, grzewcza, zainstalowana pompa ciepła oraz instalacje elektryczne i teletechniczne.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Związek dysponuje już jednak programem funkcjonalno-użytkowym. Na wykonanie wszystkich prac firma Piotrowski będzie miała 27 miesięcy.