Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Jest decyzja w sprawie budowy obwodnicy Leska. Inny wariant niż chcieli protestujący

Opublikowano: 2023-04-04 21:37:19, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

LESKO, RZESZÓW. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął dziś decyzję dotyczącą dalszego procedowania projektowania obwodnicy Leska.

Jest decyzja w sprawie budowy obwodnicy Leska. Inny wariant niż chcieli protestujący

 

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania obwodnicowe). Wysokość dofinansowania wynosi 100 mln zł, natomiast wkład własny województwa został przyjęty na poziomie 82 mln zł.

 

W ramach opracowanej koncepcji projektowej wskazano 3 możliwe do realizacji warianty budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej.

Były trzy warinaty poprowadzenia drogi. Każdy z wariantów ma opracowane podwarianty, które przedstawiają różne rozwiązania techniczne np. w zakresie rodzaju skrzyżowania lub odsunięcia albo zbliżenia projektów mostu w stosunku do istniejącego. Zarząd województwa zdecydował o wyborze wariantu nr 2

 

Decyzja po analizie

- Podjęliśmy decyzję o wyborze przebiegu planowanej obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej numer 894 po naprawdę głębokiej i precyzyjnej analizie. Każda tego typu inwestycja powoduje mniejsze lub większe skutki społeczne. Wybór tego wariantu naszym zdaniem jest najmniej kłopotliwy. Według wstępnych szacunków prawdopodobnie wyburzone mogą zostać trzy budynki, ale prowadzimy dalsze analizy aby było ich mniej – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Samorząd województwa podkarpackiego pozyskał na budowę obwodnicy Leska 100 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Z budżetu województwa przeznaczonych zostanie na ten cel 82 miliony zł.

 

- Jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi zwiększyć dofinansowanie lub zaproponować inwestycje komplementarne dla Leska.  Nie stać nas na rezygnację z tak cennej inwestycji – dodaje marszałek. 

 

Zalet rozwiązania

Wybrany wariant zakłada budowę drogi o płaskim pochyleniu bez długich podjazdów na wzniesienia. Ponadto omija zabytki i stanowiska archeologiczne. Na całej trasie będą cztery obiekty inżynierskie, czyli najmniej spośród trzech propozycji, co ogranicza koszty budowy i późniejszego utrzymania.

 

Wariant wskazany przez zarząd ma być rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego terenu i jego składników, a także najmniej kolizyjnym. Wybór ten jest także rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego krajobrazu oraz najmniej ingerującym w teren Natura 2000, ale znacząco ingeruje w zakres Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Po dzisiejszej decyzji zarządu województwa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kontynuował prace projektowe w celu uzyskania tzw. decyzji środowiskowej.

 

Podstawowe informacje:

- długość odcinka: ok 4,5 km,

- łączna liczba obiektów inżynierskich: 4 szt.,

- liczba kolizji z obiektami mieszkalnymi 3 szt.

- długość przebiegu przez obszary Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu: 321 m,

- długość przebiegu przez tereny chronione przyrodniczo Wschodniobeskidzki Obszar chronionego krajobrazu: 2493 m,

- długość odcinków o pochyleniu niwelety powyżej 3%: 0 m

- prowadzenie trasy przy wykorzystaniu istniejących dróg publicznych [m]: ok. 540 m

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij