Powiat Rzeszowski

Konkursy na projekty dotyczące polityki społecznej na Podkarpaciu

Opublikowano: 2023-03-30 19:48:24, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE. Zarząd województwa podkarpackiego podczas ostatniego posiedzenia przyjął uchwały, które pozwalają Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej uruchomić cztery konkursy na realizację zadań w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej. Łączna pula wsparcia w ramach czterech konkursów to ponad trzy miliony złotych. Nabór wniosków już się rozpoczął.

Fot. Urząd Wojewódzki

Fot. Urząd Wojewódzki

 

O wsparcie finansowe mogą się starać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minimalne dofinansowanie, jakie można uzyskać, wynosi 11 tys. złotych, a maksymalne - w zależności od konkursu - od 30 tys. zł do 80 tys. zł.

 

Konkursy dotyczą ofert na realizację zadań w zakresie:

1. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami (na łączną kwotę 800 tys. zł)

2. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (na łączną kwotę 1 mln zł)

 

Oba zakresy konkursowe wynikają z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030. Wnioski można składać między innymi na działania dotyczące:

- tworzenia warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

- prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,

- organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Termin składania ofert w ramach obu konkursów upływa 21 maja 2023 r.

 

Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

3. profilaktyki uzależnień (na łączna kwotę: 350 tys. zł)

W tym zakresie konkurs realizowany jest w oparciu o założenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030)

 

Wnioski można składać między innymi na działania dotyczące:

- wdrażania i upowszechniania standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych),

- zmniejszania dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu,

- upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawania materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenia kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania. Termin składania ofert w ramach tego konkursu upływa 18 kwietnia 2023 r.

 

4. działalności na rzecz pomocy społecznej (na łączną kwotę 900 tys. zł)

Konkurs ofert realizowany jest w oparciu o wytyczne określone w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023. A chodzi m.in. o:

 

- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie,

- zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów,

- doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. Termin składania ofert w ramach ww. konkursu upływa 18 kwietnia 2023 r.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij