Powiat Rzeszowski

Praca w Politechnice Rzeszowskiej

Opublikowano: 2023-03-26 21:15:38, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. rzeszow.pl

Fot. rzeszow.pl

 

Konkurs na stanowisko Pracownik ds. obsługi technicznej - do 31.03.2023.

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:

nazwa stanowiska – Pracownik ds. obsługi technicznej

wymiar etatu – pełny etat

warunki zatrudnienia – umowa na czas określony

miejsce pracy – Rzeszów

Data ogłoszenia konkursu:

09.03.2023 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:

1.05.2023 r.

Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:/li>

przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń, analiza i rozwiązywanie problemów oraz w zależności od potrzeby dalsza ich dystrybucja,

rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących aplikacji i systemów IT,

prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych,

monitorowanie statusu zgłoszeń,

aktywna współpraca z innymi pracownikami,

praca z dokumentacją techniczną, testowanie aplikacji, instalowanie aplikacji.

Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:/li>

Umiejętności rozwiązywania problemów z komputerem, siecią LAN/WLAN,

Znajomość elektroniki od strony napraw sprzętu komputerowego,

ogólna znajomość systemów Linux,

samodzielność w wykonywaniu zadań,

umiejętność analitycznego myślenia.

 

Mile widziane

Umiejętność instalacji i konfiguracji oprogramowania,

Znajomość podstaw obsługi Windows Server (2012+),

Znajomość podstaw obsługi systemu Linux,

Znajomość podstaw SQL,

Prawo jazdy kategorii B.

Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):/li>

podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,

CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),

dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.

1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).

Dodatkowe informacje:

w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,

zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Termin składania dokumentów:

do 31.03.2023 r. – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób składania ofert:

Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko Pracownik ds. obsługi technicznej” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: mpazowski@prz.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

21.04.2023 r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Pliki do pobrania 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (77.07 KB, PDF)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (13.98 KB, DOCX)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij