Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Co będzie finansowane w na Podkarpaciu w latach 2014-2020

Opublikowano: 2013-08-16 10:18:07, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Przedłużenie terminu naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020.

Herb województwa podkarpackiego

Herb województwa podkarpackiego

 

Zarząd województwa podkarpackiego przedłużył do 21 sierpnia termin przyjmowania propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa w perspektywie 2014-2020.

Propozycje powinny być zgodne ze zaktualizowaną strategią rozwoju województwa na lata 2007-2020 oraz wynikać z kierunków rozwoju określonych na poziomie krajowym.

Zebrane propozycje pozwolą w sposób otwarty i przejrzysty na opracowanie listy przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regionalnej, w sytuacji, gdy korespondują one z celami rozwojowymi danego województwa. Zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej kontrakt powinien objąć przedsięwzięcia kluczowe dla realizacji celów uzgodnionych wspólnie przez rząd i samorząd dla danego terytorium.

Propozycje przedsięwzięć mogą również zostać wykorzystane w pracach nad projektem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

A składać mogą je zwłaszcza administracja rządowa, samorządy i ich jednostki, zarządy dróg, klastry, uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe oraz naukowe, grupy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe.

Proponowane przedsięwzięcia powinny mieć co najmniej regionalną skalę oddziaływania, wpływać na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych, wpływać na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej).

Minimalna wartość inwestycji infrastrukturalnej 50 mln zł, natomiast dla pozostałych 10 mln zł, choć mogą być tańsze, jeśli są ważne i przyczynią się do osiągnięcia celów strategii.

Wśród zgłaszanych w ramach naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego powinny znaleźć się m.in.: przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu transportu, środowiska, energetyki; przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (finansowanie badań i wyposażenie laboratoriów), w tym realizowane przez inicjatywy klastrowe oraz przedsiębiorstwa; przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu; przedsięwzięcia zintegrowane, odpowiadające w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy danego obszaru.

Istotnym elementem oceny będzie ich stan gotowości do realizacji. Autorzy propozycji powinni zapoznać się z „Wykazem przedsięwzięć niepożądanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego i przedsięwzięć, które nie mogą uzyskać dofinansowania z krajowych środków publicznych według możliwych źródeł finansowania” dostępnym w Urzędzie Marszałkowskim.

Propozycje przedsięwzięć mogą być finansowanie z różnych źródeł (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, krajowe programy operacyjne dla perspektywy 2014-2020, budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnych, Inwestycje Polskie, instrumenty finansowe UE, inne).

W ub. roku był już nabór propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dlatego obecny nabór jest dodatkowym w stosunku do przeprowadzonego w ubiegłym roku sposobem identyfikacji przedsięwzięć najbardziej znaczących dla rozwoju regionu. Przesłane wtedy propozycje mogą zostać ponownie zgłoszone tylko w przypadku spełnienia kryteriów obecnego naboru.

Zarząd województwa chce jeszcze przeprowadzić odrębny nabór dla pozakonkursowych projektów strategicznych możliwych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – będących odpowiednikiem indywidualnych projektów kluczowych w perspektywie 2007-2013. Nabory w trybie pozakonkursowym będą również prowadzone w ramach innych krajowych programów operacyjnych.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij