Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Przetarg na budowę Wisłokostrady nie rozpoczął się jeszcze na dobre, a już są kłopoty

Opublikowano: 2023-03-17 13:59:44, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Samo postępowanie, owszem, zostało już ogłoszone, ale... niedługo po nim do miasta i Krajowej Izby Odwoławczej trafiło odwołanie jednego z potencjalnych wykonawców.

Przetarg na budowę Wisłokostrady nie rozpoczął się jeszcze na dobre, a już są kłopoty

 

A złożyła je firma Mostostal Warszawa, która dokładnie wczytała się w treść miejskiego zamówienia - przeanalizowała oczekiwania i warunki - i dopatrzyła się w nim wielu nieścisłości.

 

Po lekturze odwołania (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Rzeszowa) można dojść do wniosku, że wszystkiemu po trosze winna tzw. inżynieria finansowa całego przedsięwzięcia. Miasto bowiem póki co zabezpieczyło na tę inwestycję 95 mln zł. Jeszcze w ubiegłym roku otrzymało z Programu „Polski Ład” - 65 mln zł, zaś kilka tygodni temu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 30 mln zł.

 

Zdaniem Mostostalu Warszawa ów stan zagwarantowanego finansowania nie do końca odzwierciedlony został w zapisach zamówienia. Chodzi głównie o etapowanie inwestycji i skonkretyzowanie zrealizowanych prac. To zaś - zdaniem firmy - miałoby się przekładać na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy, ale i w ogóle na przygotowanie prawidłowej oferty (ta zaś musi się przecież opierać na konkretnych wyliczeniach i zaplanowaniu prac). Poza tym, zapisy w zamówieniu miałyby być na tyle niedookreślone, że powodowałoby to, że różni wykonawcy odczytają je w różny sposób i na tej podstawie opracują swoje oferty. Te zaś będą - koniec końców - nie do porównania.

 

Dalsze zastrzeżenia to już po części konsekwencja tych głównych. Jeśli ktoś się orientuje w zagmatwanych przepisach, artykułach i paragrafach, to odsyłamy do lektury.

 

Mostostal oczywiście prosi o zmianę zapisów w treści zamówienia.

 

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 3 marca, odwołanie trafiło do KIO kilka dni temu, innymi słowy, można się spodziewać sporych opóźnień w całej przetargowej procedurze.

 

Co zaś do samej inwestycji...

 

Miasto ma już oczywiście dokumentacje projektową i wszystkie niezbędne pozwolenia na realizację tej olbrzymiej inwestycji drogowej. Olbrzymiej, bo w zasadzie chodzi o realizację dwóch zadań. Pierwsze dotyczy połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II) oraz rozbudowę ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska.

 

Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II).

 

„Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej jezdni drogi do targowiska oraz dwujezdniowe połączenie do ul. Ciepłowniczej z budową estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka i mostem na rzece Młynówka, wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej

 

Zakres robót obejmuje:

 

- budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska,

 

- budowę dwóch jezdni od targowiska do ul. Ciepłowniczej,

 

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych

 

- budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo)

 

- budowę zatok autobusowych,

 

- budowę mostu na rzece Młynówka,

 

- budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka,

 

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowę urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

 

- budowę zabezpieczeń wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

 

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- usunięcie drzew i krzewów,

 

- budowę odwodnienia ulicznego wraz z urządzeniami oczyszczającymi,

 

- budowę oświetlenia ulicznego,

 

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych

 

- rozbiórkę obiektów kubaturowych,

 

- zabezpieczenie linii brzegowej rzeki Wisłok,

 

- projekt zabezpieczenia osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego”.

 

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska

 

Tu z kolei przedmiotem inwestycji jest „rozbudowa do dwóch jezdni ul. Gen. Maczka/ul. Ciepłowniczej na odcinku od skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska do skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Gen. Maczka z rozbiórką istniejącego i budową projektowanego mostu na rzece Wisłok oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia ulicznego, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury technicznej.

 

Zakres robót obejmuje:

 

- rozbudowę ul. Gen. Maczka,

 

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,

 

- przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka

 

- przebudowę i budowę zjazdów,

 

- na skrzyżowaniu ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka przebudowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej,

 

- budowę mostu na rzece Wisłok,

 

- przebudowę odwodnienia ulicznego,

 

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

 

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych: sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych,

 

- ustawienie dwóch tablic o zmiennej treści wraz ze stacjami meteorologicznymi w pełni zintegrowane z Systemem Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),

 

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowa urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

 

Inwestycja miałaby potrwać 32 miesiące.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij