Miasto rozpoczęło poszukiwanie wykonawcy Wisłokostrady - nowej ulicy w Rzeszowie

Opublikowano: 2023-03-04 16:05:23, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Władze miasta kilkukrotnie przyznawały, że trudno oszacować finalny koszt inwestycji (wstępnie to ok.180 mln zł), ale zabezpieczyły już wystarczającą kwotę, aby rozpocząć procedurę przetargową.

Są kolejne pieniądze na Wisłokostradę, nową ulicę w Rzeszowie

  

Miasto ma już także dokumentacje projektową i wszystkie niezbędne pozwolenia na realizację tej olbrzymiej inwestycji drogowej. Olbrzymiej, bo w zasadzie chodzi o realizację dwóch zadań. Pierwsze dotyczy połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II) oraz rozbudowę ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska.

 

Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II).

 

„Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej jezdni drogi do targowiska oraz dwujezdniowe połączenie do ul. Ciepłowniczej z budową estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka i mostem na rzece Młynówka, wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej

 

Zakres robót obejmuje:

- budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska,

- budowę dwóch jezdni od targowiska do ul. Ciepłowniczej,

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych

- budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo)

- budowę zatok autobusowych,

- budowę mostu na rzece Młynówka,

- budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka,

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowę urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

- budowę zabezpieczeń wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

- usunięcie drzew i krzewów,

- budowę odwodnienia ulicznego wraz z urządzeniami oczyszczającymi,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych

- rozbiórkę obiektów kubaturowych,

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- zabezpieczenie linii brzegowej rzeki Wisłok,

- projekt zabezpieczenia osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego”.

 

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska

 

Tu z kolei przedmiotem inwestycji jest „rozbudowa do dwóch jezdni ul. Gen. Maczka/ul. Ciepłowniczej na odcinku od skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska do skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Gen. Maczka z rozbiórką istniejącego i budową projektowanego mostu na rzece Wisłok oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia ulicznego, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury technicznej.

 

Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę ul. Gen. Maczka,

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka

- przebudowę i budowę zjazdów,

- na skrzyżowaniu ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka przebudowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej,

- budowę mostu na rzece Wisłok,

- przebudowę odwodnienia ulicznego,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych: sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych,

- ustawienie dwóch tablic o zmiennej treści wraz ze stacjami meteorologicznymi w pełni zintegrowane z Systemem Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowa urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

 

Miasto czeka na oferty do 31 marca. Inwestycja miałaby potrwać 32 miesiące.

 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, miasto póki co zabezpieczyło na tę inwestycję 95 mln zł. Jeszcze w ubiegłym roku otrzymało z Programu „Polski Ład” - 65 mln zł, zaś kilka tygodni temu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 30 mln zł.

  

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij