Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Unia Europejska chce chronić lokalne produkty rzemieślnicze i przemysłowe

Opublikowano: 2023-02-28 20:19:06, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

BRUKSELA. Komisja Prawna przyjęła swoje stanowisko w sprawie nowego systemu, który ma zapewnić ochronę oznaczeń geograficznych tradycyjnych rzemiosł (takich jak porcelana, biżuteria, tekstylia) w UE i na świecie.

Warsztaty wykonywania tradycyjnych pisanek w skansenie w Kolbuszowej

Ochrona oznaczeń geograficznych na poziomie UE w przypadku produktów rolnych i środków spożywczych istnieje od lat. Posłowie wezwali do ogólnounijnej ochrony produktów wytwarzanych lokalnie już w 2015 r. W 2019 r. ponowili swój apel po przystąpieniu UE do Aktu genewskiego, umożliwiającego międzynarodowe uznanie lokalnych produktów nieżywnościowych.

19 głosami za, posłowie z Komisji Prawnej (JURI) przyjęli we wtorek jednogłośnie projekt mandatu negocjacyjnego w sprawie przepisów wprowadzających oznaczenie geograficzne (GI) chroniące nazwy lokalnych produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Wypełniłoby ono lukę pomiędzy rozbieżnymi systemami krajowymi, chroniąc towary takie jak kamienie naturalne, biżuteria, tekstylia, koronki, sztućce, szkło i porcelana zarówno w UE, jak i poza nią.

W oparciu o istniejące rozporządzenie chroniące lokalnie produkowaną żywność w UE, proponowany projekt regulacji ustanowiłby procedurę rejestracji oznaczeń geograficznych i ich oznakowania. Wnioski producentów byłyby najpierw rozpatrywane przez władze krajowe i lokalne, a następnie o rejestracji decydowałby Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Posłowie proponują, by państwa członkowskie, które nie chcą powoływać krajowych organów rejestracyjnych, mogły zrezygnować z tej możliwości i by rejestracją zajmował się za nie bezpośrednio EUIPO.

Aby usprawnić ten proces, europosłowie zaproponowali korzystanie z aplikacji elektronicznych. Zaproponowali również, aby władze krajowe pomagały mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w obsłudze administracyjnej zgłoszeń i zapewniły im niższe opłaty rejestracyjne.

Kontrole i egzekwowanie przepisów

Kraje UE będą zobowiązane do wyznaczenia właściwego organu odpowiedzialnego za sprawdzanie, czy oznaczenie geograficzne zostało wprowadzone do obrotu zgodnie ze specyfikacją produktu. Posłowie chcą mieć pewność, że przepisy skutecznie stosują się również do towarów wprowadzanych na rynek elektroniczny i wprowadzić obowiązek utworzenia portalu cyfrowego z danymi jednostek certyfikujących, dostępnymi publicznie.

 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij