Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 31 stycznia 2023

Opublikowano: 2023-01-24 15:31:30, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXXIV sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 31 stycznia 2023 r. (we wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.\n\n

Do Urzędu Miasta Rzeszowa tylko po wczesniejszym umówieniu się

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

     

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.

     

3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

     

4. Informacja Prezydenta o stanie realizacji niektórych ważnych przedsięwzięć.

     

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa za 2022 r.

     

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 335/2/2023 w rejonie ul. Nowe Wzgórze w Rzeszowie.

     

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 334/1/2023 „Przybyszówka – Południe” w Rzeszowie.

     

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

     

9. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia przez Miasto Rzeszów miejskiego klastra energii.

     

10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Goździkowej, Dębowej i Władysława Warneńczyka.

     

11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Bławatkowej.

     

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Zimowit.

     

13. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Księdza Romana Malinowskiego położoną na osiedlu Słocina.

     

14. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Pobitno.

     

15. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Łowiecką położoną na osiedlu Miłocin.

     

16. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Pogwizdowską położoną na osiedlu Pogwizdów.

     

17. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Świętego Huberta położoną na osiedlu Miłocin.

     

18. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod rów odwadniający oraz drogę dojazdową do ulicy Myśliwskiej położoną na osiedlu Miłocin.

     

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Heleny i Tomasza Szajerów.

     

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Stefanii Michlewskiej.

     

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Alternatywy.

     

22.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie.

     

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 3 w Rzeszowie.

     

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 3a w Rzeszowie.

     

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Szczerej.

     

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Franciszka Kotuli.

     

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej.

     

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/4 części prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Parkowej.

     

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

     

30. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (os. Drabinianka).

     

31. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (Mikośka, etap II – część III).

     

32. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (Mikośka, etap II – część IV).

     

33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (trybuna).

     

34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (budynek SM „STAL”).

     

35. Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

     

36. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i uchwalenia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Miasto Rzeszów na rok 2023.

     

37. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

     

38. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

     

39. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Rzeszów.

     

40. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie.

     

41. Uchwała w sprawie nadania nazwy kładce na terenie miasta Rzeszowa.

     

42. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.

     

43. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

     

44. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

     

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.

     

3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

     

4. Informacja Prezydenta o stanie realizacji niektórych ważnych przedsięwzięć.

     

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa za 2022 r.

     

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 335/2/2023 w rejonie ul. Nowe Wzgórze w Rzeszowie.

     

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 334/1/2023 „Przybyszówka – Południe” w Rzeszowie.

     

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

     

9. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia przez Miasto Rzeszów miejskiego klastra energii.

     

10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Goździkowej, Dębowej i Władysława Warneńczyka.

     

11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Bławatkowej.

     

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Zimowit.

     

13. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Księdza Romana Malinowskiego położoną na osiedlu Słocina.

     

14. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Pobitno.

     

15. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Łowiecką położoną na osiedlu Miłocin.

     

16. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Pogwizdowską położoną na osiedlu Pogwizdów.

     

17. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod ulicę Świętego Huberta położoną na osiedlu Miłocin.

     

18. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod rów odwadniający oraz drogę dojazdową do ulicy Myśliwskiej położoną na osiedlu Miłocin.

     

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Heleny i Tomasza Szajerów.

     

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Stefanii Michlewskiej.

Udostępnij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij