Powiat Rzeszowski

Coraz bardziej zaawansowane prace przy budowach łączników S-19 i autostrady A4

Opublikowano: 2023-01-17 17:17:16, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT RZESZOWSKI. Łączna wartość projektów wynosi prawie 70 mln zł, z czego ok. 40 mln zł pochodzi ze środków lokalnych samorządów, w tym powiatu rzeszowskiego.

Coraz bardziej zaawansowane prace przy budowach łączników S-19 i autostrady A4

 

Na 82 proc. zaawansowania szacowano końcem grudnia 2022 r. postęp prac przy I etapie budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Rzeszów-Południe” do drogi krajowej Nr 19. Wykonawcą jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura i PBI WMB.

 

W ramach dotychczasowych robót przebudowano istniejący obiekt mostowy na rzece Lubcza (między Racławówką a Niechobrzem). Wykonano palisadę z pali zbrojonych na włączeniu do węzła drogi ekspresowej S-19. Zbudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieć wodociągową, sieć teletechniczną i energetyczną. Zrealizowano cały zakres robót ziemnych - wykopy i nasypy pod budowę i rozbudowę łącznika S-19.

 

Do tej pory wykonano także konstrukcję nawierzchni rond S1, S2 i S3a-S3b do warstwy wiążącej, przebudowano skrzyżowanie S4 (Boguchwała-Niechobrz) na skrzyżowanie skanalizowane, na odcinku od węzła drogi ekspresowej S19 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1408R i 1409 została wykonana nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości ok. 2 km. Odcinkowo wybudowano chodniki dla pieszych z kostki brukowej i umocnienie dna i skarp rowów z elementów prefabrykowanych. Umocniono geokompozytami wysokie skarpy nasypów, zamontowano fundamenty pod przyszłe oświetlenie uliczne, wyprofilowano dojazdy z drogi głównej do działek w obrębie inwestycji.

 

Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

Całkowita wartość tego projektu wynosi 28 851 759 zł, z czego ok. 14,7 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pochodzą z budżetów powiatu rzeszowskiego, samorządu wojewódzkiego oraz budżetu gminy Boguchwała.

 

Z kolei na półmetku są prace przy I etapie rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów- Północ”. Tu wykonawcą jest pruszkowski Strabag. Do końca grudnia wykonano budowę oraz przebudowę sieci (sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna i energetyczna). Wyburzono dwa budynki mieszkalne kolidujące z inwestycją, wykonano poszerzenie istniejącej drogi na ok. 70 proc. odcinka.

 

Odcinkowo wybudowano też chodniki dla pieszych z kostki brukowej oraz wykonano fundamenty pod przyszłe oświetlenie uliczne i zamontowano słupy i panele ekranów akustycznych na ok. 60 proc. odcinka.

 

W tym przypadku całkowita wartość projektu wynosi 40 387 518 zł, z czego ok. 14,7 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pochodzą ze środków powiatu rzeszowskiego, gmin Trzebownisko i Głogów Młp. oraz samorządu wojewódzkiego.

 

Zakończenie robót przy obydwu inwestycjach zaplanowane jest na 31 sierpnia 2023 r.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij