Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Sesja Rady Miasta Rzeszów - 29 grudnia 2022

Opublikowano: 2022-12-23 16:09:49, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXXII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8.30. w sali sesyjnej ratusza.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

1. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r.

3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (druk: LXXII/2/2022).

6. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa (druk: LXXII/15/2022).

7. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa (druk: LXXII/16/2022).

8. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa (druk: LXXII/17/2022).

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru do Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – działania innowacyjne (druk: LXXII/8/2022).

10. Uchwała w sprawie utworzenia Rzeszowskiej Fundacji Przedsiębiorczości (druk: LXXII/11/2022).

11. Uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszowa na rzecz najemców (druk: LXII/10/2022).

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXXII/6/2022).

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXXII/12/2022) (dot. budynku przy ul. 3 Maja 13).

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk: LXXII/5/2022).

15. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (druk: LXXII/3/2022).

16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy” w ramach partnerstwa z CITES UNIES FRANCE (druk: LXXII/7/2022).

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk: LXXII/9/2022).

18. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2023 rok (druk: LXXII/4/2022).

19. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (druk: LXXII/1/2022).

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: LXXII/13/2022).

21. Uchwała w sprawie przekazania skargi (druk: LXXII/14/2022).

22. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski i sprawy różne.

.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij