Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Fundusz Szwajcarskie. Szansa na kolejne duże wsparcie finansowe dla Podkarpacia?

Opublikowano: 2022-12-06 22:03:47, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE, KRAJ. Do naszego kraju trafi w sumie 320,1 mln franków szwajcarskich z II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda

Sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda

  

Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek w Warszawie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda.

 

Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty (w tym Polski) poprzez specjalną pulę funduszy. Podpisanie umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzedziły uzgodnienia pomiędzy Szwajcarią a UE. W czerwcu 2022 r. Szwajcaria i UE podpisały Memorandum of Understanding, w którym m.in. określono wysokość wsparcia dla kilkunastu krajów, na co będą przeznaczone środki i kto z nich skorzysta.

 

-To kolejny program, który będziemy mogli wykorzystać do inwestycji wspierających rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Jestem przekonany, że działania polskiego rządu w ramach naszego partnerstwa ze stroną szwajcarską przyczynią się do dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości podpisania umowy.

 

W II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planowana jest realizacja dwóch głównych programów:

 

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast - 278,7 milionów franków szwajcarskich (oraz dodatkowo 49,882 mln CHF wkładu krajowego) oraz Program Badania Naukowe i Innowacje - 35 milionów franków szwajcarskich (29 mln CHF na badania stosowane i 6 mln CHF na badania podstawowe oraz dodatkowo 6,176 mln CHF wkładu krajowego).

 

Umowa przewiduje także Pomoc Techniczną (w tym Fundusz Przygotowawczy) w wysokości 6,4 miliona franków szwajcarskich.

 

MFiPR będzie sprawować funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej, czyli ministerstwo będzie czuwać nad wdrażaniem programu i osiągnięciem jego celów. Wdrażanie (kwalifikowalność kosztów) II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.

 

Obecnie obie strony - polska i szwajcarska - wspólnie pracują nad szczegółami programów, które będą wdrożone w Polsce. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów na poszczególne programy. Wtedy zostanie ogłoszony szczegółowy zakres wsparcia i rozpocznie się nabór wniosków.

 

Wsparcie dla miast z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast

Wsparcie otrzyma kilkanaście średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta, które zostaną objęte pomocą, będą wybrane w otwartym naborze. Operatorem programu będzie MFiPR.

 

 

Przykłady obszarów, które będą wspierane w programie:

- efektywność energetyczna;

- transport publiczny;

- gospodarka wodno-ściekowa;

- gospodarka odpadami;

- ochrona środowiska;

- ochrona zdrowia;

- kształcenie zawodowe;

- bezpieczeństwo;

- migracje i integracja społeczna;

-wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wsparcie dla badań naukowych i innowacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wsparcie obszaru badań naukowych i innowacji, to wspólna decyzja stron polskiej i szwajcarskiej. Wynika to z pozytywnych doświadczeń z pierwszej edycji. Zrealizowano w niej z sukcesem 31 partnerskich projektów badawczych.

 

Program będzie się składał z dwóch części:

- badania podstawowe - operatorem będzie szwajcarska agencja Swiss National Science Foundation;

- badania stosowane - operatorem będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

W programie badawczym, w części badań stosowanych, projekty mają być bilateralne, tzn. realizowane w partnerstwie przez instytucje i firmy z Polski i Szwajcarii, natomiast w części badań podstawowych przewidziane są projekty multilateralne (z udziałem także innych krajów UE).

 

W I edycji programu nasze województwo znalazło się wśród czterech województw, które otrzymały aż 43 proc. funduszy szwajcarskich z II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij