Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Co z rozbudową drogi Uherce Mineralne-Solina?

Opublikowano: 2022-11-20 20:17:48, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

BIESZCZADY. A nic! Wykonawcy jak nie było, tak nie ma. I chyba jeszcze długo nie będzie.

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

 

Drugi przetarg na realizację tej inwestycji też zakończył się fiaskiem. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ponownie unieważnił prowadzone przez siebie postępowanie. Oczywiście znów poszło o ceny ofert.

 

Co prawda - inaczej niż w pierwszym przetargu - różnica między założonym limitem kosztów a ceną najtańszej oferty nie wynosiła blisko 101,5 mln zł, ale i tak była ogromna.

 

A do drugiego postępowaniu stanęło trzech wykonawców. Warszawski Budimex zaoferował cenę 168 598 269 zł, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy 169 979 340 zł, zaś Strabag z Pruszkowa aż 248 801 346 zł. Tym razem PZDW podniosło limit kosztów na 94 998 269 zł.

 

Odcinek Uherce Mineralne-Solina to fragment drogi wojewódzkiej nr 895. Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach”.

 

Przypomnijmy, chodzi o przebudowę ponad 10 km odcinka drogi przebiegającej przez miejscowości Uherce Mineralne, Orelec, Bóbrka i Solinę. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zakres planowanych prac obejmować ma m.in.: „rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Uherce Mineralne - Solina doprowadzając jej parametry geometryczne oraz techniczne do drogi klasy G, w tym: budowę nowej jezdni drogi; przebudowę chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowę/budowę zatok autobusowych; budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi; rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi, rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów inżynierskich w tym wykonanie odcinkowego zabezpieczenia brzegów i koryt cieków wodnych w niezbędnym zakresie, budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na odcinku drogi oraz konstrukcji oporowych z miejscach gdzie zachodzi konieczność ograniczenia zajętości terenu; budowę i przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej (…); oświetlenia drogi oraz budowę ewentualnych krótkich odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej”.

 

Inwestycja miałaby potrwać 35 miesięcy.

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij