Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Międzynarodowe targi w Kanadze

Rząd przyjął aktualizację „Strategii dla Polski Wschodniej”

Opublikowano: 2013-07-15 16:17:19, przez: admin, w kategorii: Polityka

Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju pięciu województwa czyli podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

Rząd przyjął aktualizację „Strategii dla Polski Wschodniej”Rząd przyjął aktualizację „Strategii dla Polski Wschodniej”
Rząd przyjął aktualizację „Strategii dla Polski Wschodniej”

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Wizja rozwojowa dla Polski Wschodniej koncentruje się na trzech szansach: podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki (m.in. poprzez wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań oraz sektora przedsiębiorstw), aktywizacji zasobów pracy i poprawie jakości kapitału ludzkiego (poprzez szkolenia i kształcenie kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu) oraz zbudowaniu intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna).

Strategia będzie wdrażana  m.in. poprzez drugą edycję programu dla Polski Wschodniej. Źródłami finansowania będą fundusze Unii Europejskiej, budżetu państwa i samorządów, a także inne środki publiczne i prywatne.

- Przed Polską Wschodnią stoją wyjątkowe szanse na rozwój. Ich skuteczne wykorzystanie uczyni ją konkurencyjną, innowacyjną i komunikacyjnie dostępną. Strategia wskazuje konkretne działania, które będą realizowane, aby cel ten osiągnąć – mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.

Jednym z instrumentów realizacji zaktualizowanej Strategii będzie Program Polska Wschodnia 2014-2020. Przewiduje on wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu aktywności przedsiębiorstw w obszarze B+R, również na arenie międzynarodowej, a także dofinansowanie projektów polegających na współpracy firm w makroregionie. Ponadto w ramach Programu będą realizowane projekty infrastrukturalne w transporcie przyczyniające się przede wszystkim do poprawy dostępności do rynków pracy.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij