Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Ostatnie negocjacje z Komisją Europejską

Opublikowano: 2022-10-10 19:08:16, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Spotkania negocjacyjne odbywają się 10 i 11 października w Brukseli. Uczestniczą w nich wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Region, wraz z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), odbył już negocjacyjne spotkania tematyczne m. in. w obszarach innowacyjności, wsparcia konkurencyjności i B+R, informacji i promocji, kwestii horyzontalnych, wskaźników, energii, form wsparcia, środowiska, instrumentów terytorialnych, kultury i turystyki, zdrowia. Została uzgodniona i podpisana przez strony rządową i samorządową instrukcja negocjacyjna. Podpisany jest już również Kontrakt Programowy dla województwa podkarpackiego. Na podstawie tego dokumentu będą przekazane stronie samorządowej środki finansowe na wdrażanie programu regionalnego.

 

Po zakończeniu negocjacji dla programu zostanie wydana pozytywna opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o zgodności Programu Regionalnego 2021 - 2027 z Umową Partnerstwa. Uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany projekt programu jest następnie przekazywany przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym poprzez system SFC do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

 

Po zatwierdzeniu przez Brukselę tylko kilka formalności będzie dzielić region od uruchomienia prac wdrożeniowych niezbędnych dla rozpoczęcia wdrażania Programu. Wkrótce będzie więc można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

 

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

 

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Wybierz studia w WSPiA

 

Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjności, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszarów strategicznej interwencji w województwie.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij