Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dwie firmy chcą pomóc Ustrzykom Dolnym w przygotowaniu dokumentacji pod „uchwałę krajobrazową”

Opublikowano: 2022-10-01 00:40:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

USTRZYKI DOLNE. O tym, że Ustrzyki Dolne będą chciały uporządkować swoją przestrzeń miejską zadecydowali tamtejsi radni jeszcze w styczniu 2019 r. Teraz czas przejść od słów do czynów.

Fot. Visit Ustrzyki

Fot. Visit Ustrzyki

 

Tańszą z ofert złożyła łódzka firma Bartosz Poniatowski „Projekt: Miasto” - 98 400 zł. Konkurent, „T10 Prosta” z Murowanej Gośliny, wycenił swoją ofertę na 147 600 zł.

 

Zamawiana dokumentacja ma zawierać opracowanie niezbędnych dokumentów oraz projekt „uchwały krajobrazowej”, które pomogą określić „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Projekt uchwały ma się składać z części tekstowej i graficznej, sporządzonej na otrzymanym od gminy podkładzie mapowym. Zamówienie będzie realizowane etapami.

 

Etap I to analizy i przygotowanie założeń, m.in. wykonanie inwentaryzacji istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - na obszarze miasta i gminy Ustrzyki Dolne; analiza formalnych i prawnych uwarunkowań; analiza struktury obszaru gminy pod kątem atrakcyjności krajobrazu gminy i potencjalnej możliwości sytuowana tablic i urządzeń reklamowych; wskazanie obszarów problematycznych, w których ekspozycja reklamy ze względów bezpieczeństwa lub negatywnego oddziaływania na przestrzeń i obiekty, wymaga działań interwencyjnych oraz przygotowanie założeń „uchwały krajobrazowej” i ich uzgodnienie z władzami gminy. Etapy II i III to już praca nad konkretnym kształtem uchwały oraz pomoc i koordynacja „przepuszczenia” jej przez całą proceduralną maszynkę: od konsultacji i spotkań z mieszkańcami aż po ostateczne uchwalenie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Na realizację zamówienia przyszły wykonawca będzie miał 12 miesięcy.