Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Są oferty w przetargach na dwa ostatnie odcinki S19 na Podkarpaciu (Jawornik-Lutcza, Lutcza-Domaradz)

Opublikowano: 2022-09-26 08:48:11, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Zarówno w przetargu na realizację odcinka między Jawornikiem a Lutczą, jak i w przetargu na odcinek między Lutczą a Domaradzem, wpłynęło po siedem ofert. Zainteresowanych jest w sumie ośmiu wykonawców działających samodzielnie lub w konsorcjum.\\n\\n

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Oferty w obu przetargach zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe, w tym portale tunelu (10 proc.).

 

Zakres prac na odcinku Jawornik - Lutcza

 

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km.

 

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

 

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka, które zostanie przystosowane do rozbudowy do kat. II. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją, a także infrastruktura techniczna.

 

Prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Charakterystyka terenu

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik - Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny.  W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

 

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.  

 

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo.

 

Złożone oferty

 

S19 Jawornik - Lutcza (długość 5,2 km)

Zestawienie ofert:

1. Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - 1 849 563 300 zł

2. konsorcjum firm Gülermak (lider) i Budimex (partner) - 1 909 653 720,80 zł

3. Stecol - 1 930 397 201,62 zł

4. konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner) - 2 160 236 700 zł

5. konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS Insaat ve Ticaret (partnerzy) - 2 700 832 938,51 zł

6. Nurol İnşaat ve Ticaret - 2 772 879 697,03 zł

7. konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner) - 2 863 008 747,50 zł

 

Zakres prac na odcinku Lutcza - Domaradz

 

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim. 

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

 

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

 

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Charakterystyka terenu

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. 

 

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

 

Złożone oferty

 

S19 Lutcza - Domaradz (długość 6,4 km)

Zestawienie ofert:

1. Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - 1 413 898 038 zł

2. konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy) - 1 457 700 000 zł

3. konsorcjum firm Budimex (lider) i Gülermak (partner) - 1 460 625 000 zł

4. konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner) - 1 473 360 873,07 zł

5. Stecol - 1 479 376 893,46 zł

Wybierz studia w WSPiA

6. Nurol İnşaat ve Ticaret - 1 679 500 116,11 zł

7. konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS Insaat ve Ticaret (partnerzy) - 2 129 408 211,24 zł

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij