Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Stalowa Wola zamawia strategię budowy marki miasta

Opublikowano: 2022-08-27 20:35:47, przez: admin, w kategorii: Region

STALOWA WOLA. Zadanie jest realizowane w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków UE z Funduszu Spójności.

Fot. stalowawola.pl

Fot. stalowawola.pl

 

Zamawiane opracowanie ma być dokumentem „będącym katalogiem skutecznych i nowoczesnych metod oraz narzędzi marketingu terytorialnego do realizacji celów rozwojowych i promocyjnych miasta”.

 

Oczywiście głównym celem strategii będzie budowa silnej i prestiżowej marki Stalowej Woli ze szczególnym uwzględnieniem promocji potencjału gospodarczego, inwestycyjnego, sportowego, naukowego, przyrodniczego, turystycznego oraz wytworzenie u mieszkańców silnego poczucia identyfikacji z wizerunkiem miasta. Strategia będzie stanowiła podstawę do stworzenia wizerunku, określenia misji, wizji i wskazania głównych kierunków działań na kolejne lata wraz z planem ich wdrożenia.

 

Miasto oczekuje, że opracowany dokument powinien posiadać powszechną akceptację mieszkańców i innych interesariuszy oraz stanowić odpowiedź na ich oczekiwania.

 

Cele szczegółowe przyszłego dokumentu to m.in.: „wykreowanie silnej i rozpoznawalnej marki „Miasto Stalowa Wola”, zawierającej logo, slogan i inne elementy umożliwiające odbiorcom identyfikację z miastem; (…) świadome, ukierunkowane, skoordynowane i spójne zarządzanie wizerunkiem marki miasta; koordynacja działań promocyjnych w różnych obszarach i na różnych poziomach w celu zwiększenia ich skuteczności i efektywności; integracja i dobra komunikacja wewnętrzna urzędu i innych jednostek organizacyjnych miasta, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych wspólnie promujących markę miasta; wypracowanie założeń komunikacji wizualnej miasta, g. tworzenie szerokiej płaszczyzny integracji mieszkańców oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku miasta; efektywne podniesienie konkurencyjności oferty inwestycyjnej, kulturalnej, sportowej, i turystycznej Stalowej Woli”.

 

Pomysły i rozwiązania zawarte w Strategii „mają być na tyle elastyczne, aby mogły być - po etapie kontroli, oceny, monitoringu i ewaluacji - podstawą do dalszych działań w dłuższym horyzoncie czasowym - 2030+. Założenia przedstawione w dokumencie powinny też obejmować wizję miasta na 100-letnią rocznicę powstania, uwzględniać historię i tradycje oraz dotychczasowy dorobek miasta i zmiany jakie w nim zachodzą”.

 

Strategia marki Stalowej Woli powinna uwzględniać również potencjał Czwórmiasta, czyli: Stalowej Woli-Tarnobrzega-Sandomierza oraz Niska i rozwój marki miasta na ich tle.

 

Na realizację zamówienia wyłoniony wykonawca będzie miał 7 miesięcy. Na razie miasto czeka na oferty do 11 października.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij